Publicaties

Update van APG's beloningsrichtlijnen voor Europese beursgenoteerde bedrijven in onze wereldwijde beleggingsportefeuille
APG spoort de management teams van de bedrijven waarin wordt belegd aan om waarde creatie op de lange termijn te maximaliseren, en niet boekhoudkundige winsten op de korte termijn. We geloven dat management teams tot de juiste beslissingen moeten worden aangezet middels beloningsprogramma’s waarin hiermee rekening wordt gehouden. Daarom hebben we in september 2014 richtlijnen opgesteld voor het beloningsbeleid bij de Europese en Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven in onze wereldwijde beleggingsportefeuille. Deze richtlijnen zijn in november 2017 geüpdatet.
Pensioenfonds beleggen
Pensioen doc. verschaft achtergrondinformatie over pensioenen aan bestuurders, beleidsmakers, politici en wetenschappers.
AM View, jaargang 8, nummer 4, oktober 2017
'Opgaande spiraal'
Er moesten bijzondere steunmaatregelen aan te pas komen, meerdere opkoopprogramma’s, negatieve rentes en een hoop bezwerende woorden. Maar het is gelukt: centrale bankiers zien uit op de eerste synchrone groei van de wereldeconomie sinds de kredietcrisis van 2008. De wereld draait opeens in een virtueuze cirkel, waarbij de groei in iedere regio ook nog eens ondersteund wordt door de toegenomen handel met andere regio’s, waar het ook beter gaat. Het lijkt alsof we, negen jaar na het faillisement van Lehman, eindelijk de crisis achter ons kunnen laten.... Download hieronder de PDF en lees verder.

AM View is een publicatie van APG Asset Management over vier cruciale beleggingsrisico’s voor pensioenfondsen: groei, inflatie, rente en valuta. AM View wil bestuurders en adviseurs van pensioenfondsen ondersteunen in control te zijn. Daarbij geldt dat de wijze waarop deze visie uiteindelijk in het beleggingsbeleid wordt vertaald, mede zal afhangen van de inhoud van het geldende beleggingsmandaat.
Verslag verantwoord beleggen 2016
Eind april 2017 werden wij uitgeroepen tot de vermogensbeheerder die het beste zicht heeft op de risico’s van klimaatverandering voor zijn beleggingsportefeuille. Onze klanten lopen voorop met duurzaam en verantwoord beleggen. In 2013 behoorden ze tot de eerste fondsen die de CO2-voetafdruk van hun aandelenportefeuille in kaart brachten. In 2016 hebben we een nieuwe stap gezet door daadwerkelijk te gaan sturen op het verminderen van die voetafdruk. Met als resultaat dat eind 2016 de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille 16% kleiner is dan die van het basisjaar 2014. Meer informatie hierover en over onze andere stappen op gebied van verantwoord beleggen vindt u in het verslag verantwoord beleggen 2016

Wie is APG

Een goede financiële toekomst voor generaties nu en straks

Werken bij APG

De ideale plek om te leren, te groeien en jezelf te bewijzen