Wilt u advies?

Verminder uw werktijd met het generatiepact!

Meer energie voor eigen kerntaken, meer zekerheid over uitvoering

APG biedt u met werkgeversdiensten de zekerheid van deskundig advies en een zorgvuldige uitvoering. Zowel voor werkgevers als werknemers. Met alle ervaring op het gebied van uitvoering van pensioen en wachtgeldregelingen, met sectorspecifieke expertise van alle bovenwettelijke regelingen, en de technologische infrastructuur van APG, zijn we al een vanzelfsprekende partner voor veel werkgevers.

Uitbesteden spaart mankracht

De uitvoering van pensioen-en wachtgeldregelingen heeft juridische, financiele, administratieve en beleidsmatige consequenties. Het uitzoek- en regelwerk is vaak een extra belasting voor de organisatie. Los nog van de eventuele aanpassingen in de administratieve systemen om de uitkering ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Het uitbesteden hiervan aan APG ontlast uw organisatie op alle fronten, en zorgt voor meer zekerheid, meer rust en meer tijd. Zo houdt u meer energie en aandacht over voor de werkzaamheden op uw eigen vakgebied.

Producten en diensten

APG staat klaar om u met werkgeversdiensten te ondersteunen voor:

  • Administratie: uitvoering van bijzondere uitkeringsregelingen uitvoering van bijzondere uitkeringsregelingen zoals wachtgeld en bovenwettelijke regelingen (BWW) en van pensioenen en uitkeringen van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)
  • Communicatie: persoonlijke communicatie, zowel online als offline.
  • Advies: Onafhankelijke advies op het gebied van ziekteverzuim- en re-integratiebeleid, vitaliteit en mobiliteit, het generatiepact en het begeleiden bij van-werk-naar-werk-trajecten.