Publicaties

Verslag verantwoord beleggen 2016
Eind april 2017 werden wij uitgeroepen tot de vermogensbeheerder die het beste zicht heeft op de risico’s van klimaatverandering voor zijn beleggingsportefeuille. Onze klanten lopen voorop met duurzaam en verantwoord beleggen. In 2013 behoorden ze tot de eerste fondsen die de CO2-voetafdruk van hun aandelenportefeuille in kaart brachten. In 2016 hebben we een nieuwe stap gezet door daadwerkelijk te gaan sturen op het verminderen van die voetafdruk. Met als resultaat dat eind 2016 de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille 16% kleiner is dan die van het basisjaar 2014. Meer informatie hierover en over onze andere stappen op gebied van verantwoord beleggen vindt u in het verslag verantwoord beleggen 2016
AM View, jaargang 8, nummer 3, juli 2017
'Het draait'
Trok de wereld zich sinds 2009 op aan de voortdenderende economie in China en het herstel in de VS, nu voltrekt zich geleidelijk aan een verandering. De eurozone klimt uit het dal en opkomende markten buiten China hebben zich aangepast na de bijna-crisis van 2015. In de VS lijkt de groei op zijn hoogtepunt, en China schakelt een tandje terug. Niet voor niets verhoogde de Wereldbank in haar meest recente vooruitblik de prognose voor de eurozone, terwijl het die voor de VS en China constant hield. Dat gaat voor beleggers nogal wat betekenen.

AM View is een publicatie van APG Asset Management over vier cruciale beleggingsrisico’s voor pensioenfondsen: groei, inflatie, rente en valuta. AM View wil bestuurders en adviseurs van pensioenfondsen ondersteunen in control te zijn. Daarbij geldt dat de wijze waarop deze visie uiteindelijk in het beleggingsbeleid wordt vertaald, mede zal afhangen van de inhoud van het geldende beleggingsmandaat.
Verkiezingen
Pensioen doc. verschaft achtergrondinformatie over pensioenen aan bestuurders, beleidsmakers, politici en wetenschappers.
Jaarverslag APG Groep N.V. 2016
2016 was een bewogen jaar met een aantal mondiale ontwikkelingen zoals de Brexit, het Oekraïne-referendum en de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten. Daarnaast waren de pensioenmarkten volop in beweging. Door het jaar heen heeft APG actief deelgenomen aan een constructieve dialoog over een nieuw pensioenstelsel, waarbij de onderwerpen transparantie, keuzevrijheid en risicodeling hoog op de agenda stonden.

Wie is APG

Een goede financiële toekomst voor generaties nu en straks

Werken bij APG

De ideale plek om te leren, te groeien en jezelf te bewijzen