Publicaties

Corporate Governance Raamwerk
APG is actief op het gebied van corporate governance (goed ondernemingsbestuur) omdat we ons bewust zijn van onze rechten en verantwoordelijkheden als aandeelhouder en (mede-)eigenaar van ondernemingen.
AM View, jaargang 10, nummer 1, januari 2019
'Oplopende risico, oplopende vergoeding'
Wat is het fijn om Amerikaan te zijn, of althans een belegger die in Amerikaanse dollars wordt afgerekend. Al drie jaar lang is de risicovrije rente positief en loopt die vergoeding op, en vanaf het derde kwartaal van 2018 ontving je zelfs meer dan 2%. Om een portefeuille met een verwacht rendement van 5% te halen hoef je niet langer al je geld in aandelen te stoppen maar kun je met een kwart minder toe (rekenend met een risicopremie op zakelijke waarden van 3,5%). Iemand uit de eurozone heeft die luxe niet: geld risicovrij wegzetten kost geld. Hij moet dus haast wel zakelijke waarden kopen, zakelijke waarden die de Amerikaanse belegger net van de hand doet.

AM View is een publicatie van APG Asset Management over vier cruciale beleggingsrisico’s voor pensioenfondsen: groei, inflatie, rente en valuta. AM View wil bestuurders en adviseurs van pensioenfondsen ondersteunen in control te zijn. Daarbij geldt dat de wijze waarop deze visie uiteindelijk in het beleggingsbeleid wordt vertaald, mede zal afhangen van de inhoud van het geldende beleggingsmandaat.
Verslag Verantwoord Beleggen 2017
De beleggingen van APG die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn in 2017 toegenomen tot €55,3 miljard. Vandaag publiceren we als APG ons Verslag Verantwoord Beleggen 2017, waarin we voor het eerst weergeven hoeveel van onze beleggingen die we namens onze klanten doen, bijdragen aan zaken als armoedebestrijding, goed onderwijs en betaalbare en schone energie. Lees voor meer informatie hierover en over onze andere stappen op het gebied van verantwoord beleggen ons Verslag Verantwoord Beleggen 2017.
Publieksverslag APG 2017
Vandaag lanceert APG 'De wereld achter jouw financiële toekomst, om je het Nederlandse pensioenstelsel en de wereld erachter op een andere manier te laten ervaren. Door de toevoeging van Augmented Reality, is er een extra digitale laag toegevoegd aan het verslag. Zodat elementen in jouw eigen omgeving tot leven komen. Download hieronder direct dit APG publieksverslag 2017. Ga naar apg.nl/publieksverslag voor meer toelichting.

Wie is APG

Een goede financiële toekomst voor generaties nu en straks

Werken bij APG

De ideale plek om te leren, te groeien en jezelf te bewijzen