Merken APG Groep

APG Groep voert drie merken: APG, Loyalis en Inadmin. 

APG verzorgt bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie,-communicatie en werkgeverdiensten voor pensioenfondsen in de collectieve pensioenmarkt. APG regelt, namens zijn opdrachtgevers, het pensioen voor circa 4,5 miljoen mensen. APG opereert wereldwijd met kantoren in Heerlen, Amsterdam, Brussel, New York en Hong Kong.

Loyalis is specialist op het gebied van aanvullende (semi)collectieve en individuele inkomensarrangementen voor werkgevers en werknemers bij overheid, onderwijs, energie- en nutsbedrijven en de bouw. Die arrangementen sluiten naadloos aan op de collectieve pensioenregeling van deze sectoren.

www.loyalis.nl

Inadmin voert de pensioen-, beleggings- en verzekeringsadministratie uit van beschikbare premieregelingen (defined contribution) voor Premie Pensioen Instellingen (PPI's), (ondernemings) pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De diensten van Inadmin kunnen modulair of gefaseerd worden afgenomen.

www.inadmin.nl