Maatschappelijk betrokken

APG is een maatschappelijk betrokken onderneming. Door oog te hebben voor de wereld om ons heen, hopen we dat ook toekomstige generaties kunnen opgroeien in een leefbare samenleving. We streven naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.

Aandacht voor mens en milieu kunnen hand in hand gaan met goede financiële prestaties

Als pensioenuitvoerder hebben we van nature een langetermijnvisie. We werken aan de toekomst van de huidige generatie deelnemers van de opdrachtgevende pensioenfondsen. Voor ons betekent duurzaamheid dat de behoeften van toekomstige generaties ook een rol van betekenis spelen. APG adviseert haar opdrachtgevers intensief met betrekking tot verantwoord beleggen. De beoogde positieve effecten zijn, gezien de omvang van het geinvesteerde vermogen, immers aanzienlijk. Verantwoord beleggen is mede daarom een geïntegreerd onderdeel van het beleggingsproces.

Om u concreet aan te kunnen geven wat wij waar namens de opdrachtevende fondsen hebben gedaan, brengen we elk jaar een verslag verantwoord beleggen uit op de interactieve website apg.nl/verantwoordbeleggen. Door een eenvoudige klik op de landkaart worden de activiteiten zichtbaar per bedrijf of land.

Drie uitgangspunten voor duurzaamheid

APG werkt op een betrokken manier aan de toekomst en levert op drie manieren een maatschappelijke bijdrage: