Mediakit APG


De mediakit geeft een korte profielbeschrijving van APG en u kunt de jaarverslagen bekijken. En hierboven kunt de volledige profielen bekijken van de leden van onze raad van bestuur en raad van commissarissen.

Over APG

APG Groep, hierna APG, verzorgt als financiële dienstverlener bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten. Daarnaast worden in de pensioenmarkt inkomensaanvullingen aangeboden aan individuen. APG voert deze werkzaamheden uit namens (pensioen)fondsen en werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak en glazenwassers, woningcorporaties, energie- en nutsbedrijven, sociale werkvoorziening en medisch specialisten. APG beheert voor ruim 4,5 miljoen (gewezen-)deelnemers van pensioenfondsen in de publieke en private sector circa 505 miljard euro (april 2019). In Nederland beheert APG ruim 30% van alle collectieve pensioenen. Meer informatie over APG leest u bij Wie is APG.

Jaarverslagen

Bekijk hier

Corporate governance documenten

Bekijk hier