Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als belegger, maar ook binnen eigen organisatie
Namens onze opdrachtgevers voeren we een beleid verantwoord beleggen (zie het Verslag Verantwoord Beleggen voor een uitgebreide beschrijving). Maar ook met onze eigen bedrijfsvoering willen we bijdragen aan een duurzame toekomst. We zien het als onze plicht om de invloed die we hebben, aan te wenden in het belang van de maatschappij. Naast de verantwoordelijkheid voor een goed pensioen voelen we dus ook een verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen aan de wereld waarin de deelnemer dat pensioen opbouwt en geniet. Bovendien zijn we er van overtuigd dat aandacht voor mens en milieu in de bedrijfsvoering positief bijdraagt aan het functioneren van onze organisatie.

Voorbeelden van MVO