Speciaal voor politieke ambtsdragers

Werkgeversportal vernieuwd


Voeren wij voor u als werkgever de appa-regeling uit?

Kijk dan op de vernieuwde portal werkgever.mijnappa.nl  

De pensioen- en uitkeringsuitvoering voor bestuurders in vertrouwde handen


De Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) regelt de pensioenvoorziening voor politieke ambtsdragers en hun nabestaanden. Ook de uitkeringen voor voormalige politieke ambtsdragers zijn in de APPA geregeld.

Voorzieningen die even nauwkeurig als efficiënt uitgevoerd moeten worden. Met kennis van zaken dus. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever, net als de verplichting voor de re-integratie van APPA-uitkeringsgerechtigden. APG neemt de uitvoering van de APPA graag van u over. Net als we dat al doen voor provincies, waterschappen en een derde van alle gemeenten. En met dezelfde aandacht en gedrevenheid waarmee we sinds 1996 de pensioenen en uitkeringen van ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden verzorgen. 

Goed geregeld, voor iedereen

  • Accurate berekening, beheer en betaling van pensioenen en uitkeringen
  • Inzicht in uw verplichtingen
  • Lage uitvoeringskosten
  • Onze pensioendeskundigen informeren uw bestuurders persoonlijk, thuis of op de werkplek.
  • Hulp bij re-integratie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het uitbesteden van APPA-voorzieningen aan werkgeversdiensten? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Henny Feron op 045-5794372. U kunt ook een email sturen naar uitbestedingAPPA@apg.nl

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud