Met alle ervaring op het gebied van uitvoering van pensioen en wachtgeldregelingen, met sectorspecifieke expertise van alle bovenwettelijke regelingen, en de technologische infrastructuur van APG, zijn we al een vanzelfsprekende partner voor veel werkgevers.

Werkgeversdiensten biedt meer

Bovenwettelijke regelingen, wachtgeld, Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA), re-integratieverplichtingen, het is allemaal de verantwoordelijkheid van de werkgever.

En dat moet het ook zijn. Maar dat betekent niet dat u mensen en middelen vrij hoeft te maken voor dit specialistische werk. Met de heldere adviezen en stipte uitvoering van APG gunt u zichzelf de rust en ruimte om u op uw kerntaken te focussen. Wij ontzorgen u in de volle breedte. Inclusief goede voorlichting en terugkoppeling, zodat u uw verantwoordelijkheid probleemloos kunt nemen.

Hoe wij dat voor u kunnen doen?

Daarover lees u meer op onze Werkgeversdiensten website

 

Naar onze portals...

Uitbesteden spaart mankracht

De uitvoering van pensioen- en wachtgeldregelingen heeft juridische, financiële, administratieve en beleidsmatige consequenties. Het uitzoek- en regelwerk is vaak een extra belasting voor de organisatie. Los nog van de eventuele aanpassingen in de administratieve systemen om de uitkering ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Het uitbesteden hiervan aan APG ontlast uw organisatie op alle fronten, en zorgt voor meer zekerheid, meer rust en meer tijd. Zo houdt u meer energie en aandacht over voor de werkzaamheden op uw eigen vakgebied. 

Met APG Werkgeversdiensten kiest u voor:

 • Expertise: APG is een optelsom van specialisten. Op het gebied van administratie, beleidsadvies en uitvoering hebben we betrokken en hoogopgeleide mensen in huis. Op het gebied van wachtgeld en bovenwettelijke regelingen zijn we dé specialist – we verzorgen gespecialiseerd advies en uitvoering voor meerdere opdrachtgevers in diverse sectoren.
 • Efficiëntie: De gedigitaliseerde, en grotendeels geautomatiseerde klantprocessen van APG bieden gemak, snelheid en zekerheid. Voor werkgevers én werknemers. APG ontlast de werkgeversorganisatie zodat er meer tijd, geld en energie op de eigen kerntaken ingezet kan worden.
 • Zekerheid: APG staat garant voor een betrouwbare en solide uitvoering: juridisch sluitend, veilig dataverkeer, tijdige betaling en/of inning, professioneel advies, en heldere voortgangsoverzichten.
 • Persoonlijke aandacht: Alle communicatie richting de (ex)werknemer kan uit naam en met het logo van de werkgever uitgevoerd worden. Daarnaast zorgt APG namens u voor persoonlijke begeleiding daar waar nodig. 

Producten en diensten

APG staat klaar om u met werkgeversdiensten te ondersteunen voor:

 • Administratie: uitvoering van bijzondere uitkeringsregelingen zoals wachtgeld en bovenwettelijke regelingen (BWW) en van pensioenen en uitkeringen van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA).
 • Communicatie: persoonlijke communicatie, zowel online als offline. 
 • Onafhankelijke advies:
  • over het verbeteren van ziekteverzuim- en re-integratiebeleid en de uitvoering ervan.
  • gericht op vitaliteit en mobiliteit voor werkgever en werknemer.
  • over regelgeving en ondersteuning bij de gevolgen zoals generatiepact.
  • begeleiden bij van-werk-naar-werk-trajecten of re-integratie van (B)WW'ers (bekijk hier de brochure).