Wat houdt bestuursadvisering van APG in?

Als pensioenfondsbestuurder heeft u behoefte aan integrale bestuursadvisering. Op het gebied van Asset Liability Management (ALM), communicatie, juridische en actuariele advisering. Onze toegevoegde waarde bestaat uit de koppeling met de praktijk.

Voordelen van bestuursadvisering bij APG

Asset Liability Management (ALM)

Heeft uw pensioenfonds een goede balans tussen de beleggingen en de verplichtingen? En is er een goede balans tussen risicohouding en ambitie? ALM maakt onderdeel uit van het risicomanagement van uw pensioenfonds en vormt een belangrijke basis voor uw beleid. We voeren ALM analyses uit voor de specifieke situatie van uw fonds. Tevens adviseren we u bij de invulling of bijstelling van het pensioencontract ten aanzien van ambitie, prijs en risico's. Daarnaast voeren we ALM-studies uit waarin de balansrisico's van uw fonds gedetailleerd in kaart worden gebracht. Onze ALM-specialisten hebben jarenlange ervaring in de academische wereld en goede contacten met pensioenorganisaties, universiteiten, overheidsorganisaties en toezichthouders. Door dit netwerk zijn we goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kunnen we net een stap verder zetten.

Risicomanagement

Vanzelfsprekend streeft u naar een evenwichtige afweging tussen ambitie, zekerheid en prijs. Uw risicohouding vormt hiervoor de basis. We bieden u een tool aan waarmee u voor een virtueel fonds de risicohouding bepaalt en strategische beslissingen neemt. Op deze manier ervaart u meteen wat de risico’s en gevolgen zijn van de gemaakte keuzes. Verder adviseert onze risicomanager u graag bij het opstellen of aanpassen van het Integrale Risico Management (IRM).

Advies inhoud pensioenregeling

Bent u goed voorbereid op wijzigingen in wet- en regelgeving? We adviseren u in een vroeg stadium over de consequenties hiervan voor uw pensioenregeling. Via onze contacten in Den Haag en Brussel kunnen we vaak invloed uitoefenen op wijzigingen. En weten we in een vroeg stadium wat er speelt. Dit stelt u in staat om tijdig de pensioenregeling aan te passen.

Juridisch advies

Onze juridische ondersteuning richt zich op algemene aan pensioen gerelateerde zaken. We voeren tevens specifieke verzoeken uit, zoals het opstellen en aanpassen van fondsdocumenten en -contracten en het aanpassen van premies en indexaties. We bieden ook ondersteuning aan bij gerechtelijke procedures. Daarbij bent u bent altijd verzekerd van een integraal advies. Onze governance structuur borgt de objectiviteit van het advies.

Actuarieel advies

Als pensioenfondsbestuur wilt u vooruitkijken. Wij gebruiken onze actuariële kennis om een aantal toekomstscenario's te schetsen. Maar misschien heeft u behoefte aan financieringsadvies, financiële rapportages en waarderingsvraagstukken? Behalve advies hierover verlenen we ook ondersteuning bij collectieve waardeoverdrachten en continuïteitsanalyses.

Communicatie advies

Uw beleidskeuzes hebben impact op de deelnemers en werkgevers binnen uw regeling. Het is belangrijk om deze keuzes op de juiste wijze toe te lichten aan de verschillende doelgroepen. We ondersteunen u bij het bepalen van uw communicatiestrategie. Van reputatiemanagement tot aan de inzet van nieuwe communicatiekanalen of -middelen voor uw deelnemers. We adviseren over de kernboodschap en de inzet van de juiste communicatie middelen om die boodschap over te brengen bij uw doelgroep(en). Deze keuzes toetsen we met effectmetingen.

Advies sociale partners

Sociale partners bepalen de inhoud van een pensioenregeling. Onze sectormanagers kunnen de sociale partners in uw sector adviseren op het gebied van pensioen, inkomenszekerheid, sociale zekerheid en vitaliteit. Indien u een onderscheidende CAO wenst, waardoor een sector een aantrekkelijke werkomgeving kan zijn en blijven, dan ondersteunen we hierin. Tevens bieden we betaalbare oplossingen als aanvulling op de pensioenregeling. Onze juristen en actuarissen ondersteunen uw sociale partners desgewenst bij de onderhandelingen door bijvoorbeeld aan te geven wat de kosten zijn van verschillende varianten in pensioenregelingen en wat de juridische mogelijkheden zijn.