Group Sustainability Officer

Amsterdam | WO | Overig | Voltijd
Solliciteer direct

Functie

APG bewerkstelligt pensioenuitkeringen aan 5 miljoen huishoudens in Nederland. Deze maatschappelijke rol vraagt om duurzaam denken en doen, bij alles wat we doen. Duurzaamheid zit immers al in de kern van wie we zijn en waar we het voor doen.

APG richt zich ten aanzien van haar duurzaamheidsambitie op 4 pijlers, die de basis vormen van onze lange termijn duurzaamheidsambitie (2025-2030). Deze pijlers zijn onlangs als volgt vastgesteld:
 1. APG als industry captain en vertrouwde gids;
 2. APG als investeerder in de duurzame ontwikkeling van Nederland;
 3. APG als internationaal koploper in verantwoord beleggen;
 4. “We practice what we preach” (eigen bedrijfsvoering reflecteert onze ambitie in de buitenwereld)
Om deze pijlers op “best in class” niveau uit te bouwen zal APG een Sustainability Office inrichten. Dit team zal allereerst bestaan uit de Group Sustainability Officer die het Office verder zal vormgeven. De kerntaak is het aanjagen, sturen en coördineren van de verdere duurzaamheidsambitie bij APG, in samenhang met strategie en positionering. Daarbij hoort ook het helpen bij het transparant rapporteren van voortgang op duurzaamheid, in samenwerking met de Business en Group Finance.

De APG Group Sustainability Officer begeleidt APG naar een “best in class” performance op het gebied van duurzaamheid in de eigen bedrijfsvoering. Zij/hij jaagt aan en stuurt op de ontwikkeling van groepsbrede en afdelingsspecifieke programma’s en activiteiten ter ondersteuning van de duurzame doelstellingen zoals vastgesteld in de meerjaren-ambitie.

Een belangrijk aspect van de rol is bruggen bouwen om de duurzaamheidsagenda continue aan te scherpen in  de realiteit van de bedrijfsvoering en de verwezenlijking daarvan te helpen bewaken. De implementatie gebeurt veelal bij de bedrijfsonderdelen zelf.
De Sustainability Officer rapporteert aan de General Counsel van APG Groep. Deze functionaris rapporteert aan de CEO en heeft een brede rol op het gebied van bestuursadvisering, governance in breedste zin en juridische zaken. Uit hoofde van de governance rol overziet zij eveneens de ESG activiteit van APG Groep.  Je takenpakket zal onder andere de volgende taken en verantwoordeijkheden bevatten:
 • Ontwikkelt en onderhoudt een duurzaamheidsstrategie en – positionering, in nauwe samenwerking met de afdeling Strategie en de Bedrijfsonderdelen;
 • Brengt verdere ontwikkeling aan in de lange termijnambitie, en in het actieplan met KPI, dat in meerdere afdelingen binnen APG tot uitvoering moet komen;
 • Spreekt staf – en business eigenaren aan en creëert alignment ten aanzien van de acties, bewaakt, evalueert en begeleidt bij meting en rapportage over de voortgang van de lopende duurzaamheidsinitiatieven;
 • Maakt gebruik van het ESG team van dochteronderneming APG AM als klankbord, om afstemming van initiatieven in de eigen bedrijfsvoering (minimaal) gelijke pas te laten lopen met wereldwijde engagement door AM;
 • Treedt op als zichtbare APG brede ambassadeur voor duurzaamheid in de eigen bedrijfsvoering, met bijbehorend actief stakeholder management (intern en extern);
 • Organiseert workshops, kennis sessies en communicatie in samenwerking met andere afdelingen, om de APG visie en ambitie uit te dragen en om betrokkenheid van medewerkers te creëren;
 • Ontwikkelt duurzaamheidsgerelateerde input voor bestaande en nieuwe producten en diensten;
 • Neemt proactief deel aan de meest relevante externe netwerken.

Profiel

De APG Group Sustainability Officer beweegt zich dwars door de organisatie en is voor alle medewerkers op verschillende niveaus een klankbord en sparringpartner. Het erkennen van de diversiteit van de APG cultuur en organisatie en het flexibel kunnen schakelen tussen communicatiestijl, uitvoeringskader en strategische doelen is een belangrijke voorwaarde voor succes. Verder neem je mee:
 • een WO werk- en denk niveau;
 • passie voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord en heeft bewezen ervaring in het maken van impact;
 • ervaring op het gebied van het implementeren van duurzaamheidsdoelen (bij voorkeur bij een bank, verzekeraar, of beleggingsinstelling);
 • de relevante kennis van(inter) nationale ontwikkelingen en standaarden als het gaat om referentiekaders, normering, meting van en rapportage over duurzaamheidsdoelen, zoals bijvoorbeeld GRI, UN PRI en IIRC;
 • een instelling van een teamspeler met empathie maar met ook de moed, overtuigingskracht en het doorzettingsvermogen om veranderend te zijn;
 • uitstekende communicatieve en representatieve vaardigheden in zowel de nederlandse als de engelse taal.

Aanbod

APG verzorgt de pensioenadministratie, pensioencommunicatie, bestuursadvisering en het vermogensbeheer voor deze pensioenfondsen. Het bedrijfsonderdeel Rechtenbeheer beheert de pensioenrechten van alle deelnemers die aangesloten zijn bij deze pensioenfondsen. Van bouwvakker tot arts, van schoonmaker tot onderwijzer. Onze pensioenspecialisten, relatiemanagers, medewerkers klantcontactcenter, marketeers, juristen en controllers leveren, ieder vanuit hun vakgebied, een bijdrage om de beste dienstverlening te realiseren.
 
APG vindt goed werkgeverschap essentieel. Naast een marktconform salaris, een goede pensioenregeling en eindejaarsuitkering bieden we ook ruime opleidings- en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. APG mag zich sinds 2008 Top Employer en Top ICT Employer noemen.
We geloven dat diversiteit een brede visie en betere besluitvorming bevordert. Betrokkenheid en respect voor culturele verschillen dragen bij aan onze bedrijfsdoelstellingen. We nodigen iedereen uit om te solliciteren.
 
 

Wie zijn wij?

Wil je meer informatie over de inhoud van deze functie? Neem dan contact op met Jeroen Goverde, Senior Corporate Recruiter, jeroen.goverde@apg.nl. Ben jij de persoon die wij zoeken, vul het formulier in en upload je cv en motivatiebrief.

Reageren kan tot en met woensdag 27 mei. Aansluitend vindt de CV-selectie plaats en ontvang je bericht over het vervolg. 
Vragen?
Vraag het mij!

De ideale plek om te leren, te groeien en jezelf te bewijzen.

Jeroen Goverde
Jeroen Goverde