Vooruitblik 2013

In 2013 zetten we de dialoog met ondernemingen – beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd – namens onze opdrachtgevers voort. Belangrijke onderwerpen waar we met ondernemingen over blijven spreken zijn onder andere goed personeelsbeleid, efficiënt waterbeheer en de gevolgen van klimaatverandering.

Thema’s op het gebied van bestuur zoals bezoldigingsbeleid, onafhankelijkheid van bestuurders en opvolgingsplanning zullen opnieuw aan de orde komen. Daarnaast zijn er onderwerpen waar we al over in gesprek zijn, maar die nu door een aantal incidenten en wetgeving prominenter op de agenda staan. Een voorbeeld daarvan is fraude en corruptie en de manier waarop bestuurders werkelijk zicht hebben op de activiteiten van dochterondernemingen. De kwaliteit van bestuurders en hun vermogen om een integere bedrijfscultuur te onderhouden speelt daarbij een belangrijke rol.

Afgelopen jaar heeft APG ervaren hoe waardevol de vergaande integratie van ESG-factoren in het beleggingsproces is geweest. Met de ondersteuning van de in 2012 ontwikkelde instrumenten zoals het ESG Dashboard en de ESG Country Risk Monitor hebben de portefeuillemanagers de middelen in handen om ESG-risico’s nog beter te kunnen meewegen in de waardering van ondernemingen.

De kwantitatieve aandelenstrategieën vormen nog een relatief nieuw terrein waar behoefte is om ESG-factoren mee te wegen. Daarom zijn de portefeuillemanagers een onderzoek gestart naar de zogenoemde verborgen risico’s die nog niet door de markt in de prijs van het aandeel zijn verwerkt en waar een kwantitatieve beleggingsstrategie dus een voordeel mee zou kunnen behalen. Dat onderzoek zal in 2013 verdere gestalte krijgen.

In 2013 zullen we de ESG-integratie in alle beleggingscategorieën verder verdiepen. De kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan in de afzonderlijke categorieën willen we breder toepassen op de gehele portefeuille.

Private equity staat centraal in een verdere verdieping van ESG-integratie en we ontwikkelen we een nieuw raamwerk waarop we onze beleggingen in infrastructuur kunnen beoordelen. APG speelt een prominente rol in het verduurzamen van vastgoed via de Global Real Estate Sustainability Benchmark. Ook in 2013 zal APG via de zogenoemde GRESB survey beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedbedrijven aansporen om transparanter te worden over hun ESG-prestaties.

In 2013 gaat de ontwikkeling van geïntegreerde verslaggeving door. Als institutionele belegger is APG betrokken bij het International Integrated Reporting Council via het bestuur en een aantal technische commissies. In de loop van 2013 worden de eerste ervaringen van ondernemingen met het zogenoemde integrated reporting framework verwacht. Het is voor beleggers van belang dat een geïntegreerde verslaggeving een beter inzicht in de waarde en de waardecreatie van de onderneming oplevert.

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud