AM View, jaargang 10, nummer 2, april 2019

'Kwartjes en de stoomwals'
In de op één-na-laatste handelsweek van het eerste kwartaal dook de Amerikaanse tienjaarsrente onder de driemaandsrente. Commentatoren wezen meteen op de voorspelkracht hiervan: In de VS, een economie van beslissende omvang voor de wereldeconomie, werden recessies in het naoorlogse verleden altijd voorafgegaan door een geïnverteerde yieldcurve. In de twee gevallen sinds begin 2000 dat dit zich voordeed, piekte de aandelenmarkt rond dezelfde tijd. Ditmaal dook ook nog de rente op Duitse tienjarige staatsleningen onder nul. “O jee!”

AM View is een publicatie van APG Asset Management over vier cruciale beleggingsrisico’s voor pensioenfondsen: groei, inflatie, rente en valuta. AM View wil bestuurders en adviseurs van pensioenfondsen ondersteunen in control te zijn. Daarbij geldt dat de wijze waarop deze visie uiteindelijk in het beleggingsbeleid wordt vertaald, mede zal afhangen van de inhoud van het geldende beleggingsmandaat.