AM View, jaargang 11, nummer 1, januari 2020

'Lagere rente of lagere groei'
Vorig jaar om deze tijd maakten beleggers zich zorgen over het handelsconflict tussen de VS en China, het verdere verloop van Brexit en het snel teruglopende ondernemersvertrouwen. Ondernemingswinsten daalden, de rente op Europese kwaliteitsstaatsobligaties was negatief en centrale banken stelden renteverhogingen in het verschiet.

AM View is een publicatie van APG Asset Management over vier cruciale beleggingsrisico’s voor pensioenfondsen: groei, inflatie, rente en valuta. AM View wil bestuurders en adviseurs van pensioenfondsen ondersteunen in control te zijn. Daarbij geldt dat de wijze waarop deze visie uiteindelijk in het beleggingsbeleid wordt vertaald, mede zal afhangen van de inhoud van het geldende beleggingsmandaat.