Privacy en het gebruik van uw gegevens


 

Privacystatement

 

APG vindt de bescherming van de gegevens van zijn klanten en bezoekers op deze website uitermate belangrijk. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig.  Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op een juiste en zorgvuldige manier te informeren over pensioenzaken en daar direct mee samenhangende onderwerpen en om u op een aangename manier gebruik te kunnen laten maken van onze website.

APG registreert alleen de gegevens die nodig zijn voor zijn dienstverlening. Wij behandelen de door u verstrekte informatie wordt met de grootste zorg en verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij u ons daartoe machtigt of wij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

De gegevens die wij registreren zijn de persoonlijke gegevens die u ons opgeeft bij uw bezoek aan onze website en de gegevens die wij nodig hebben om uw verzoeken om informatie of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen en daarmee het klantcontact naar behoren te kunnen laten verlopen. Uw e-mailadres is daarbij een belangrijk gegeven, maar u kan ook denken aan overige NAW- of contactgegevens. Ook uw IP-adres (zie cookies) wordt geregistreerd. Deze gegevens gebruiken wij voor het doel waarvoor u ons deze gegevens verstrekt heeft, of waarvoor wij deze verkregen hebben.

Uw gegevens worden door ons gebruikt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Inzage en correctie

U kunt altijd de gegevens die wij ten aanzien van u registreren, bij ons opvragen en inzien. Ook kunt u vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens.

Cookies

Om onze dienstverlening aan u en uw gebruiksgemak van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen gebruiken wij cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die wij op uw computer of mobiel apparaat plaatsen als u onze website bezoekt. Lees hier meer over het gebruik van cookies op onze website.

Bewaren

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om u een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan uw wensen en bestellingen. Indien wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Daartoe verloopt het communicatie- en transactieproces op deze website, daar waar nodig, via een secured omgeving.

Wijzigen

APG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren u deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 24 juni 2015. Indien deze wijzigingen een inbreuk zouden zijn op uw persoonlijke levenssfeer dan zullen wij u op gepaste en tijdige wijze informeren en u gelegenheid bieden hier al dan niet mee akkoord te gaan.