Mr. R.H.L.M. (Roger) van Boxtel

Lid raad van commissarissen

Mr. R.H.L.M. (Roger) van Boxtel (1954) is lid van de raad van commissarissen en lid van corporate governance commissie. Hij is sinds 16 juli 2015 lid van de raad van commissarissen van APG Groep N.V. .

De heer Van Boxtel was onder andere Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, Eerste Kamer fractievoorzitter voor D66 en voorzitter van de raad van bestuur van Menzis. Per 1 augustus 2015 is hij aangetreden als president-directeur van de NS. De heer Van Boxtel studeerde Nederlands Recht in Amsterdam. Op dit moment heeft de heer Van Boxtel diverse onbetaalde nevenfuncties. Hij is onder andere lid dagelijks bestuur VNO-NCW, voorzitter Stichting Geschiedschrijving Gorinchem, voorzitter raad van toezicht van Museum de Fundatie, lid bestuur VUmc Alzheimerstichting, lid Raad van Advies ECP en lid van de algemene ledenvergadering Ajax.

Mr. R.H.L.M. (Roger) van Boxtel