Drs. P.J.A.M. (Pieter) Jongstra RA

Vicevoorzitter raad van commissarissen

Dhr. drs. P.J.A.M. (Pieter) Jongstra RA (1956), is vicevoorzitter van de raad van commissarissen, lid van de audit- en riskcommissie en lid van de corporate governance commissie. Sinds 4 februari 2015 is hij lid van de raad van commissarissen van APG Groep NV. De heer Jongstra heeft zijn gehele loopbaan bij EY gewerkt waarvan meer dan 14 jaar in (inter)nationale bestuursfuncties. De laatste vier en half jaar als country managing partner Nederland en lid van Lid EMEIA (Europa, Midden Oosten, India en Afrika) bestuur. Daarvoor heeft hij gewerkt bij de Assurance & Advisory divisie, voornamelijk als Managing Partner Assurance & Advisory en als laatste in de functie van COO EMEIA.

De heer Jongstra studeerde Bedrijfseconomie en is Registeraccountant. Hij bekleedt diverse nevenfuncties. Hij is lid van het bestuur en penningmeester van Stichting Ondersteuning Nederlandse Bachvereniging en lid van het deskundigenpanel Herbeoordeling Rentederivaten Rabobank.

Drs. P.J.A.M. (Pieter) Jongstra RA