E.L. (Edith) Snoeij

Lid raad van commissarissen

E.L. (Edith) Snoeij (1956) is lid van de raad van commissarissen, voorzitter van de remuneratie- en selectiecommissie en per 22 juli 2018 waarnemend voorzitter van de corporate governance commissie. Sinds 26 april 2012 is zij lid van de raad van commissarissen van APG Groep nv. Mevrouw Snoeij heeft haar gehele loopbaan bij Abvakabo FNV gewerkt, waarvan de laatste zes jaar als Voorzitter en daarvoor een jaar als vice-voorzitter. Ze is bij Abvakabo FNV lange tijd beleidsmedewerker geweest en daarna regiobestuurder, landelijke CAO-onderhandelaar en lid van het dagelijks bestuur.

Mevrouw Snoeij heeft diverse nevenfuncties. Zij is lid bestuur Huis voor Klokkenluiders, lid bestuur Pensioenfonds KPN (uitvoerend), lid bestuur Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, Voorzitter raad van toezicht pensioenfonds PnoMedia, voorzitter van de raad van toezicht pensioenfonds PMA, Voorzitter raad van toezicht van Stichting Waarborgfonds en Kenniscentrum Ruimte en lid commissie AGFA (Adviescommissie Grondrechten en functie-uitoefeningen ambtenaren) en commissie AMAR (Algemeen militair reglement) bij CAOP (Centrum voor arbeidsverhoudingen bij overheidspersoneel), lid van Bezwarencommissie Sociaal Plan Reclassering Nederland, lid Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst en voorzitter onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

E.L. (Edith) Snoeij