Drs. D.M. (Dick) Sluimers


Functie Chief Executive Officer

Drs. Dick Sluimers is voorzitter van de raad van bestuur van APG Groep N.V. sinds 1 maart 2008. Sluimers trad in 2003 in dienst bij het ABP, waar hij lid van de directieraad werd. Binnen de directieraad beheerde hij de portefeuille Financiën en vanaf medio 2005 was hij tevens waarnemend voorzitter. Sluimers werd per 1 januari 2007 benoemd tot voorzitter van de directieraad van ABP. Voordat Dick Sluimers overstapte naar ABP werkte hij 23 jaar voor diverse ministeries in Den Haag. Na beleidsfuncties op de departementen van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd hij eind 1987 benoemd tot plaatsvervangend Directeur-generaal Volksgezondheid bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1991 keerde hij terug naar het Ministerie van Financiën. Eerst als plaatsvervangend Thesaurier-generaal en later als Directeur-generaal van de Rijksbegroting. Dick Sluimers behaalde zijn doctoraal examen algemene economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en studeerde een aantal jaren politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Dick Sluimers is lid van de board of trustees van de IFRS Foundation en lid van de raad van commissarissen van de kredietverzekeraar Atradius NV. Verder is Sluimers lid van het Curatorium Rijksacademie voor Financiën en Economie en lid van de advisory board van Netspar. Hij is tevens commissaris van AkzoNobel en lid van het Audit Committee.

Artikelen door Drs. D.M. (Dick) Sluimers

Het is tijd om met elkaar eens te constateren dat het pensioenstelsel zoals we dat in Nederland hebben opgebouwd een enorm mooi bezit van ons allen is. Lees meer

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud