Dr. A.G.Z. (Angelien) Kemna


Functie Chief Finance & Risk Officer

Dr. Angelien Kemna (1957) is lid van de Raad van Bestuur en Chief Finance & Risk Officer van APG Groep N.V. sinds 1 september 2014. Daarvoor was ze ongeveer vijf jaar lang Chief Investment Officer van APG Groep N.V. Van 2002 tot juli 2007 was Kemna CEO van ING Investment Management Europe met een verantwoordelijkheid voor beleggingen van meer dan EUR 150 miljard. Van 2001 tot 2004 was zij directeur beleggingen wereldwijd. Hiervoor was zij werkzaam in diverse posities binnen de Robeco Groep. En in deze jaren was zij tevens deeltijd hoogleraar Financiële Markten aan de Universiteit Maastricht (1993–1999). Voordat Angelien Kemna haar werk in de beleggingsindustrie startte, doorliep zij een academische carrière. Van 1988 tot 1991 was zij verbonden aan de Erasmus Universiteit. Zij is in 1988 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit op het terrein van financiële en reële opties. Angelien Kemna heeft diverse nevenfuncties. Zij is bestuurslid en lid van de auditcommissie van AXA. Daarnaast is Kemna bestuurslid van de Duisenberg School of Finance en Non-executive director Railpen Investment Board.

Artikelen door Dr. A.G.Z. (Angelien) Kemna

De pensioensector wordt al decennia gedomineerd door mannen, en dan vooral mannen boven de vijftig. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd, maar dat verandert snel. Lees meer

Op vrijdag 4 april organiseerden Nationaal Register samen met Talent naar de Top, VIIP (Vrouwen in Institutioneel Pensioen) en APG het symposium “Diversiteit in de pensioensector”. Het symposium besteedde aandacht aan de circa 250 vacatures die medio 2014 zullen ontstaan in het toezicht op pensioenfondsen. Dit als gevolg van de herziening van het bestuursmodel en het extra inrichten van raden van toezicht bij pensioenfondsen per 1 juli 2014. Tijdens dit symposium werd een appèl gedaan op en door vrouwen om, juist nu er meer en andere bestuurs- en toezichtsfuncties vrij komen, een diversiteitsslag te slaan. Lees meer

Partners at Work interviewde Angelien Kemna over haar manier van werken. Tevens spreekt ze over de risico’s van de nieuwe Europese wetgeving voor de financiële sector én belastingbetaler en belichtte onder andere haar diepste drijfveren als beheerder van 350 miljard euro pensioenvermogen. Lees meer

Ervoor zorgen dat 4,5 miljoen Nederlanders een goed pensioen ontvangen. Dat is de opdracht die wij uitvoeren voor onze opdrachtgevers. De premies die deelnemers en hun werkgevers maandelijks opzijzetten, beleggen we zo goed mogelijk. Lees meer

De komende drie jaar wil APG zijn investeringen in duurzame energieproductie verdubbelen van één naar twee miljard euro. In een toespraak op de klimaattop van de Verenigde Naties in New York wijst APG-bestuurder Angelien Kemna vandaag op de rol die pensioenfondsen en institutionele beleggers kunnen spelen bij het tegengaan van klimaatverandering. Lees meer

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud