Prof. dr. J.A. (Jaap) van Manen

Voorzitter raad van commissarissen

Prof. dr. J.A. (Jaap) van Manen (1950) is voorzitter van de raad van commissarissen van APG Groep N.V. sinds 1 januari 2019. De heer Van Manen werkte een groot deel van zijn loopbaan voor PwC (en haar rechtsvoorgangers). Voordat Coopers & Lybrand fuseerde met Pricewaterhouse, was hij voorzitter van Coopers & Lybrand Accountants Nederland. Na de fusie werd hij onder meer voorzitter van de sectie Financial Services. Tot 1 oktober was hij vicevoorzitter van de raad van commissarissen van DNB. Hij is ook voorzitter geweest van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code die zich in de afgelopen jaren bezighield met een herziening van de code voor goed ondernemingsbestuur.

De heer Van Manen heeft diverse nevenfuncties. Hij is als partner verbonden aan het Strategic Management Centre, dat zich bezighoudt met vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsbestuur, strategie en processen in de boardroom. Hij is voorzitter van de Commissie Code Goed Bestuur van de Vereniging van Universiteiten (VSNU), lid van de raad van commissarissen van Bornet Groep Rotterdam BV, bestuurslid van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, bestuurslid van de Stichting Endowment bij het Museum Boijmans van Beuningen, bestuurslid bij Stichting Globetrotter, Central Bank Governance Advisor bij het Internationaal Monetair Fonds en emeritus-hoogleraar ondernemingsbestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. voorzitter onafhankelijke onderzoekscommissie die de gang van zaken rondom de faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen onderzoekt en onderzoeker besluitvorming bij energiebedrijf Eneco in het kader van een EnquĂȘteprocedure voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam.

Hij is afgestudeerd als registeraccountant aan de universiteit van Groningen en gepromoveerd in de economische wetenschappen aan diezelfde universiteit.

Prof. dr. J.A. (Jaap) van Manen