APG in de media

Nieuwste publicaties

AM View, jaargang 7, nummer 4, oktober 2016

AM View is een publicatie van APG Asset Management over vier cruciale beleggingsrisico’s voor pensioenfondsen: groei, inflatie, rente en valuta.

Verslag Verantwoord Beleggen 2015

Verslag Verantwoord Beleggen 2015

Vermogensbeheerders kunnen een belangrijke rol spelen om de wereld in een richting te sturen die duurzaam is, ook op de lange termijn. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee waaraan we samen met onze klanten op de juiste manier invulling willen geven. In 2015 hebben we hier op verschillende manieren invulling aan gegeven. Hoe we dat hebben gedaan en met welk resultaat, leest u in dit verslag.

Sprekersbureau

  • Sprekersbureau van APG
    Bent u op zoek naar een spreker over onderwerpen die tot ons vakgebied behoren, neem dan contact met ons op via e-mailadres:
    group.communications@apg.nl

Woordvoerders

Harmen Geers

Hoofd mediarelaties APG & Woordvoerder APG Asset Management (inclusief verantwoord beleggen)
harmen.geers@apg.nl

Column in Financial Investigator

Een kleine 200 professionals op een seminar over ethiek en integriteit aan de Zuidas? Op 1 september jongstleden organiseerden de beroepsorganisaties van beleggingsprofessionals VBA en CFA samen een bijeenkomst over dit thema met deze opkomst. Dat times are a-changin’ was al voor het internet en voor big data bekend. Ethiek en integriteit zijn niet langer bijzaken maar vormen de essentiële voorwaarden voor herstel van vertrouwen en een relevante financiële sector.En professionals willen daarover graag in gesprek. Lees meer >


Pensioenstelsel 2025: klaar voor het vervolg in de 21ste eeuw?


APG'ers leveren een bijdrage aan Pensioen Topics, een uitgave van PBM

In ‘Pensioen Topics’ geven vooraanstaande auteurs uit de pensioenwereld hun visie op het pensioencontract, de beleggingen, het bestuur en de governance. Het boek, onder redactie van Jean Frijns, Carel Petersen en Benne van Popta, biedt een breed overzicht van onderwerpen ter inspiratie voor pensioenfondsbestuurders. Jurre de Haan, Peter Gortzak en Alwin Oerlemans van APG hebben een bijdrage geleverd over pensioen in de toekomst. Lees meer >

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud