Werknemersbestand mee laten bewegen met deelnemerspopulatie

Op 6 december heeft een nieuwe groep werkgevers uit de private en publieke sector hun handtekening gezet onder het Charter Diversiteit. Inmiddels hebben 80 bedrijven zich gecommitteerd aan meer diversiteit en een inclusief bedrijfsklimaat. Met het tekenen van het Charter Diversiteit verbinden deze bedrijven en organisaties zich aan concrete inspanningen gericht op een effectief diversiteitsbeleid. Renate Litjens, directeur Group Human Resources, ondertekende namens APG. Lees meer >


Dick van Well nieuw lid van de raad van commissarissen APG Groep


Veel ervaring in de bouwsector

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft Dick van Well (1948) benoemd tot lid van de raad van commissarissen (RvC) van APG Groep N.V. Zijn aanstelling is goedgekeurd door DNB. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar en is op 14 november 2016 ingegaan. Lees meer >

Effectieve ondersteuning van zelfmanagement voor consumenten


Netspar paper mede geschreven door APG'er Alwin Oerlemans

Het wordt steeds belangrijker om als consument zelf verantwoordelijkheid te nemen voor beslissingen over financiën en werk. Consumenten zullen in de toekomst beter voorbereid moeten zijn om gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, scheiding, pensionering of andere familiegebeurtenissen zelf op te vangen. In dit Netspar Paper is onderzocht hoe de consument beter in staat kan worden gesteld om risico’s zelf te managen. Lees meer >

In deze editie van de Pensioen Doc. over communicatie in de pensioensector stelt Gerard van Olphen in het voorwoord dat APG zich meer en meer moet verdiepen in de deelnemers om de communicatie opener en meer verbindend te kunnen maken. Niet alleen de technologie kan daarbij helpen maar ook de mensen en de cultuur zullen moeten veranderen. Lees meer >


ABP wint prijs voor Pensioen Pop-up store


PensioenWegwijzer prijs 2016 uitgereikt aan ABP en FinBase

Op de laatste dag van de Pensioen3daagse heeft staatssecretaris Klijnsma de PensioenWegwijzer 2016 uitgereikt aan ABP en FinBase. Wijzer in geldzaken spoort met de prijs organisaties aan om consumenten makkelijker inzicht te geven in hun pensioen. Lees meer >

Zzp’er laat gemiddeld €1.450,- aan belastingvoordeel liggen


Uitkomsten onderzoek onder zzp'ers.

Zzp’ers maken nauwelijks gebruik van de fiscale regeling die sparen voor pensioen aantrekkelijk maakt. Zelfstandige ondernemers laten hierdoor ongemerkt honderden tot duizenden euro’s aan belastingvoordeel liggen. Deze regeling is al aantrekkelijk vanaf een inkomen van €1.000,- per maand. Ruim 70 procent van de zzp’ers is hier echter niet van op de hoogte. Dit komt naar voren uit onderzoek van ZZP Pensioen (onderdeel van Loyalis dat zich richt op pensioen voor zzp'ers). Lees meer >

APG gaat data science inzetten om de dienstverlening aan deelnemers van pensioenfondsen verder te verbeteren. Op basis van beschikbare data, zoals leeftijd en burgerlijke staat, wordt het mogelijk om vragen van deelnemers te ‘voorspellen’ en daarop te anticiperen. APG wacht niet langer op een telefoontje, e-mail of tweet, maar gaat deelnemers proactief benaderen en activeren. Lees meer >


APG & TH Real Estate investeren GBP 1 miljard in St James Centre-project in Edinburgh


De baanbrekende herontwikkeling van het St James Centre in Edinburgh zal per direct van start gaan door deal tussen TH Real Estate en APG. APG neemt een aandeel van 75% in het winkel- en recreatiecentrum, dat een totale oppervlakte van ruim 150.000 m2 krijgt. TH Real Estate blijft in naam van het UK Shopping Centre Fund eigenaar van het resterende aandeel van 25%. TH Real Estate zal haar rol als ontwikkelaar en vermogensbeheerder van het project gewoon voortzetten. Er zal per direct begonnen worden met de bouw. Het gaat hierbij om een van de grootste stadsontwikkelingsprojecten van de Britse private sector. Lees meer >

The times they are a-Changin'


Column in Financial Investigator

Een kleine 200 professionals op een seminar over ethiek en integriteit aan de Zuidas? Op 1 september jongstleden organiseerden de beroepsorganisaties van beleggingsprofessionals VBA en CFA samen een bijeenkomst over dit thema met deze opkomst. Dat times are a-changin’ was al voor het internet en voor big data bekend. Ethiek en integriteit zijn niet langer bijzaken maar vormen de essentiële voorwaarden voor herstel van vertrouwen en een relevante financiële sector.En professionals willen daarover graag in gesprek. Lees meer >

Pensioenstelsel 2025: klaar voor het vervolg in de 21ste eeuw?


APG'ers leveren een bijdrage aan Pensioen Topics, een uitgave van PBM

In ‘Pensioen Topics’ geven vooraanstaande auteurs uit de pensioenwereld hun visie op het pensioencontract, de beleggingen, het bestuur en de governance. Het boek, onder redactie van Jean Frijns, Carel Petersen en Benne van Popta, biedt een breed overzicht van onderwerpen ter inspiratie voor pensioenfondsbestuurders. Jurre de Haan, Peter Gortzak en Alwin Oerlemans van APG hebben een bijdrage geleverd over pensioen in de toekomst. Lees meer >

Korte intensieve leergang gericht op kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering

Eind augustus organiseerde APG voor het zesde jaar op rij een summercourse voor zijn klanten. In drie dagen werd een intensieve leergang geboden waarin sprekers van binnen en buiten APG hun visie gaven op de toekomst van pensioen en het pensioenstelsel. Naast diverse sprekers waren er ook workshops en enkele netwerkmomenten, afgewisseld met avondsessies. De overwegend zeer positieve reacties van deelnemers zorgen ervoor dat we terugkijken op een geslaagd evenement. Lees meer >


Campus moet Heerlen verjongen


De ambities van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen zijn groots. Zo wil men honderd nieuwe bedrijven en start-ups, 2500 nieuwe banen en 1600 studenten aantrekken. De campus is een joint venture van pensioenbeheerder APG, Universiteit Maastricht en de provincie Limburg. Lees meer >

LifeSight mede door APG dochter Inadmin, nu ook voor kleinere werkgevers


PPI pensioenproduct beschikbaar voor ondernemingen vanaf 100 medewerkers.

Door de samenwerking met APG-dochter Inadmin komt het product van LifeSight (voorheen Towers Watson PPI) ook binnen het bereik van kleinere bedrijven. LifeSight lift mee op de schaalvoordelen die APG-dochter Inadmin biedt. Annemiek Vollenbroek, bestuurder van LifeSight, en Inadmin-directeur Rik Douwes vertellen over hun samenwerking in LifeSight Magazine van 12 september. Lees meer >

Beleggen in de VN-doelen, mét rendement


De Verenigde Naties hebben vorig jaar de “Sustainable Development Goals” (SDG’s) voor 2030 vastgelegd. Een set van zeer ambitieuze en duurzame doelen, onder meer op het gebied van klimaat, gezondheidszorg en onderwijs. In de komende 15 jaar zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om deze doelen te realiseren. Grote, institutionele beleggers willen en kunnen hieraan bijdragen. Lees meer >


APG investeert in innovatieve technologie, waaronder blockchain


APG gaat met andere bedrijven en kennisinstellingen werken aan praktische toepassingen van blockchain, kunstmatige intelligentie en technologie die bijdraagt aan het verminderen van CO2-uitstoot. Hiervoor reserveert APG de komende jaren een belangrijk deel van het innovatiebudget. De ontwikkelingen op deze gebieden gaan razendsnel en zijn maatschappelijk veelbelovend. De inzichten en ervaringen die hiermee worden opgedaan zullen bijdragen aan de verdere verbetering van de bedrijfsvoering van APG. De projecten gaan plaatsvinden op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Lees meer >

Evaringen en best practices op het gebied van genderdiversiteit in Europese directies

Na de kwantitatieve analyses van European Women on Boards in april 2016 is in juli een kwalitatief onderzoek naar genderdiversiteit binnen directies gepubliceerd. Dit onderzoek is gebaseerd op interviews met twintig toonaangevende zakelijke en bestuurlijke leiders uit heel Europa, bestaande uit bestuursleden van grote beursgenoteerde ondernemingen, institutionele beleggers en anderen. Namens APG geeft David Shammai zijn visie op dit onderwerp. Lees meer >


Reactie pensioenfondsen op voorstel Follow This bij aandeelhoudersvergadering Shell


Op de aandeelhoudersvergadering van Shell van dinsdag 24 mei 2016, is een voorstel van de beweging Follow This in stemming gebracht. Hierin wordt Shell gevraagd om te stoppen met het zoeken naar nieuwe olie en om in 2030 volledig te zijn overgeschakeld op duurzame energie. Hoewel ABP, bpfBOUW, PMT, PME, SPW en uitvoerders APG en MN de doelstelling van Follow This onderschrijven, steunen ze het voorstel niet. Lees meer >

APG spant zich in om communicatie richting deelnemers te verbeteren. Daarmee wil APG het pensioenbewustzijn onder deelnemers van aangesloten pensioenfondsen vergroten. Op innovatieve wijze speelt APG in op deze uitdaging. Op donderdag 19 mei was de prijsuitreiking van de PBM Communicatieprijzen. Twee initiatieven van APG vielen in de prijzen, één won later ook de hoofdprijs. Lees meer >


APG schaalt bestaande vastgoedbeleggingen op


Tijdens de vastgoedconferentie van Investments & Pensions (IPE) op 12 mei jl. in Amsterdam werd Patrick Kanters (directeur vastgoed en infrastructuur van APG) geïnterviewd. Hij gaf aan dat APG in de riante situatie verkeert dat het bedrijf niet per se hoeft te investeren in onroerend goed waarbij het zich niet volledig comfortabel voelt. Sue Rust en Leen Preesman van Pensioen Pro deden verslag. Lees meer >

Bestuursvoorzitter ABP te gast bij Buitenhof


Corien Wortmann, voorzitter van Stichting Pensioenfonds ABP was afgelopen zondag, samen met Anna Grebenchtchikova, voorzitter van de pensioencommissie van CNV Jong en Theo Kocken, hoogleraar Risk Management aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, te gast bij het discussieprogramma Buitenhof. Lees meer >


Pensioenfonds voor de Woningcorporaties verlengt contract met APG


APG blijft voor Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) het vermogensbeheer, de pensioenadministratie en -communicatie verzorgen. Per 2016 heeft bedrijfstakpensioenfonds SPW het contract met APG voor onbepaalde tijd verlengd. Sinds 2006 maakt het pensioenfonds gebruik van de dienstverlening van APG en rechtsvoorganger Cordares. SPW werkt in opdracht van meer dan 400 werkgevers en heeft de pensioenen van ruim 67.000 deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden onder haar hoede. Lees meer >

Beleggen met behulp van Big Data


Thema: BELEGGEN

​Grote beleggers maken in toenemende mate gebruik van big data, waarbij grote hoeveelheden data worden geanalyseerd om er trends uit te destilleren. Namens APG Asset Management licht Ronald van Dijk het gebruik van big data bij beleggingen toe. Lees meer >

Meer bescherming voor minderheidsaandeelhouders


Professionele beleggers willen hogere drempel voor overname beursfonds

Thema: BELEGGEN

Bij een overname van een Nederlands beursfonds, trekken minderheidsaandeelhouders steeds vaker aan het kortste eind. Zelfs als de overnemende partij niet genoeg aandelen heeft om een uitkoopprocedure te starten, worden de zittenblijvers relatief makkelijk buitenspel gezet. Lees meer >


Bijdrage APG aan Netspar-onderzoek over wonen, zorg en pensioen


Het thema wonen, zorg en pensioen staat hoog op de agenda van de SER en verschillende ministeries. Het is ook onderwerp binnen de brede maatschappelijke pensioendialoog. In de Hoofdlijnennota over de toekomstige inrichting van het pensioenstelsel in Nederland is ‘een op maat gesneden pensioen’ één van de zeven waarden waaraan een toekomstbestendig pensioenstelsel moet voldoen. Lees meer >


Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud