Position Paper Verplichtstelling voor Rondetafelgesprek Tweede Kamer


Tijdens een rondetafelgesprek lieten de Kamerleden zich op 23 november voeden met ideeën over de toekomst van het pensioenstelsel. De onderwerpen: doorsneesystematiek; solidariteit, risicodeling en eigendomsrechten; keuzevrijheid en verplichtstelling. Vanuit APG leverde Eduard Ponds een bijdrage over de verplichtstelling. Daarbij belichtte hij ook de mogelijkheden voor ZZP'ers aan de hand van NEST in de UK. Lees meer >

Internationale vergelijking pensioenstelsels


Keuzevrijheid kan ruimer, maar niet onbegrensd

Nederlanders hebben in vergelijking met het buitenland weinig keuzemogelijkheden in het pensioenstelsel. Eduard Ponds, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en senior researcher bij APG, vergelijkt in een Netspar-onderzoek samen met Marcel Lever, Ryanne Cox en Manuel García Huitrón vier typen pensioenstelsels internationaal. Lees meer >


Zzp-pensioenregelingen: van uitsluiten naar insluiten


Zzp’ers vormen een onmisbare flexibele schil in onze arbeidsmarkt. Inmiddels is één op de tien werkenden zzp’er en de verwachting is dat dit verder toeneemt. Zzp’ers vallen buiten de sociale partners en doen niet mee aan de werknemersvoorzieningen. Doorgaans houden ze niet van verplichte regelingen. Lees meer >

Keuzevrijheid en pensioenen


‘Keuzevrijheid is een van de centrale thema’s in de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel. Er zijn echter vele vormen van keuzevrijheid in het pensioenstelsel denkbaar, die stuk voor stuk verschillende effecten kunnen hebben’. Lees meer >


Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud