Zelfstandigen sparen onvoldoende voor hun pensioen. Daardoor kunnen ze op latere leeftijd in forse financiële problemen terechtkomen en hun zelfstandigheid verliezen. Nederland telt momenteel ruim 800.000 ZZP'ers en deze groep groeit bovendien elk jaar met vijf procent. Onbekendheid met het onderwerp, aandacht voor het binnenhalen en vervullen van opdrachten en angst voor hoge premies veroorzaken een grote mate van terughoudendheid bij ZZP’ers. Lees meer >


Next generation pensioenplanning


Zelfmanagement biedt kansen voor aanbieders

Het risicomanagement bij het opbouwen van pensioen komt steeds meer bij de consument te liggen. Zelfmanagement wordt daarbij belangrijk. Beter inzicht in de mate van zorgplicht van aanbieders van pensioenproducten zal bijdragen aan de ontwikkeling van instrumenten die de consument helpen financiële keuzes te maken. In dit artikel uit verzekeringsarchief (4, 2015) wordt een nieuw model voor financiële planning voor risico’s in de levensloop beschreven. Hoe dit model te operationaliseren moet nader worden onderzocht. Lees meer >

Interview met APG hoogleraar Pensioenmarkten Fieke van der Lecq

Het Nederlandse pensioenstelsel staat internationaal in hoog aanzien maar er zijn aanpassingen noodzakelijk. Financial Investigator heeft hierover een gesprek in het meinummer met Fieke van der Lecq, APG deeltijdhoogleraar pensioenmarkten aan de Erasmus School of Economics. Lees meer >


APG trekt zich discussie over beloningen aan


Versobering van bonussen bij drie grote uitvoerders PGGM, MN en APG

Op 16 oktober 2014 is door de Tweede Kamer de bonuswet aangenomen. Hiermee worden de bonussen in de financiële sector gemaximeerd op 20% van het vaste salaris. In het FD van 27 mei is te lezen dat diverse pensioenuitvoerders, zo ook APG, verder zijn gegaan dan de wet aangeeft. Lees meer >

ZZP Pensioen van start


Een lifecycle-belegging met drie deelfondsen en lage kosten

Vanaf 15 januari 2015 kunnen zelfstandigen pensioen opbouwen met het ZZP Pensioen, een initiatief van Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, PZO-ZZP, Zelfstandigen Bouw en Loyalis, onderdeel van APG. Hiervoor is een speciale lifecycle-belegging ontwikkeld. Dit lifecycle-fonds bestaat uit drie onderliggende deelfondsen. Lees meer >

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud