Position Paper Verplichtstelling voor Rondetafelgesprek Tweede Kamer


Tijdens een rondetafelgesprek lieten de Kamerleden zich op 23 november voeden met ideeën over de toekomst van het pensioenstelsel. De onderwerpen: doorsneesystematiek; solidariteit, risicodeling en eigendomsrechten; keuzevrijheid en verplichtstelling. Vanuit APG leverde Eduard Ponds een bijdrage over de verplichtstelling. Daarbij belichtte hij ook de mogelijkheden voor ZZP'ers aan de hand van NEST in de UK. Lees meer >


Meer aandacht pensioen noodzaak voor ZZP’ers


Zelfstandigen sparen onvoldoende voor hun pensioen. Daardoor kunnen ze op latere leeftijd in forse financiële problemen terechtkomen en hun zelfstandigheid verliezen. Nederland telt momenteel ruim 800.000 ZZP'ers en deze groep groeit bovendien elk jaar met vijf procent. Onbekendheid met het onderwerp, aandacht voor het binnenhalen en vervullen van opdrachten en angst voor hoge premies veroorzaken een grote mate van terughoudendheid bij ZZP’ers. Lees meer >

Next generation pensioenplanning


Zelfmanagement biedt kansen voor aanbieders

Het risicomanagement bij het opbouwen van pensioen komt steeds meer bij de consument te liggen. Zelfmanagement wordt daarbij belangrijk. Beter inzicht in de mate van zorgplicht van aanbieders van pensioenproducten zal bijdragen aan de ontwikkeling van instrumenten die de consument helpen financiële keuzes te maken. In dit artikel uit verzekeringsarchief (4, 2015) wordt een nieuw model voor financiële planning voor risico’s in de levensloop beschreven. Hoe dit model te operationaliseren moet nader worden onderzocht. Lees meer >


Deelnemers centraal met PensioenPersona's


Dubbelinterview met Ester Iking (ABP) en Raoul Willms (APG) in Pensioen Bestuur & Management

Aansluiten op de beleving van de deelnemer is het doel van de Wet pensioencommunicatie. Hoe doe je dat als pensioenfonds zo persoonlijk mogelijk? En hoe zorg je dat jouw manier van communiceren een deelnemer raakt? APG en ABP onderzoeken op dit moment samen de aanpak met behulp van PensioenPersona's. Lees meer >

APG gaat meer letten op duurzaamheid infrastructuur


GRESB lanceert Sustainability Benchmark voor infrastructuurbeleggingen

APG wil bij zijn infrastructuurbeleggingen meer aandacht gaan geven aan duurzaamheid. Samen met zeven andere internationale beleggers presenteerde het op 7 september in Londen de plannen voor een infrastructuur benchmark die zichtbaar moet maken hoe deze wereldwijde beleggingen rekening houden met mens en milieu. Lees meer >


Verslag verantwoord beleggen APG 2014


APG vergroot aandeel duurzame beleggingen

APG heeft zijn beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde bijna verdubbeld. Begin 2014 was hier voor ongeveer 16 miljard in belegd, eind 2014 was dat zo’n 31 miljard. In totaal betrof het bijna acht procent van het belegde vermogen. Lees meer >

Twee wapenproducenten en Jemen toegevoegd aan uitsluitingslijst

De opdrachtgevers van APG hebben de Indiase onderneming Walchandnagar en het Zuid-Koreaanse S&T Dynamics op de lijst gezet van ondernemingen die uitgesloten worden als belegging. Lees meer >


APG ondersteunt International Workplace Pride Conference 2015


Bijdrage aan inclusiviteit in het executive panel en de work stream

Het motto van APG, morgen is vandaag, gebruiken wij onder andere als leidraad voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze bedrijfsvoering is er mede op gericht een leefbare wereld voor huidige en toekomstige generaties te creëren. Een onderdeel van deze leefbare wereld is inclusiviteit, waarin hetero, lesbienne, homo, biseksueel of transgender in verbondenheid met elkaar leven en werken. Lees meer >

Starter op arbeidsmarkt staat onvoldoende stil bij eigen pensioen


Jongeren in de pensioensector starten campagne Pensioen Aan

Meer dan de helft (51%) van de jongeren op de arbeidsmarkt denkt niet na over het eigen pensioen, blijkt uit onderzoek naar financieel bewustzijn onder starters op de arbeidsmarkt. Jonge werknemers in de pensioensector lanceren daarom de campagne Pensioen Aan, om het pensioenbewustzijn onder starters te vergroten. Lees meer >

Keuzevrijheid kan ruimer, maar niet onbegrensd

Nederlanders hebben in vergelijking met het buitenland weinig keuzemogelijkheden in het pensioenstelsel. Eduard Ponds, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en senior researcher bij APG, vergelijkt in een Netspar-onderzoek samen met Marcel Lever, Ryanne Cox en Manuel García Huitrón vier typen pensioenstelsels internationaal. Lees meer >


APG eist met succes hoger bod Safeway


APG heeft in de Verenigde Staten via de rechter in de staat Delaware een hoger bod afgedwongen op haar aandelen in supermarktketen Safeway. De gang naar de rechter heeft tientallen miljoenen dollars opgeleverd. Lees meer >

Interview met APG hoogleraar Pensioenmarkten Fieke van der Lecq

Het Nederlandse pensioenstelsel staat internationaal in hoog aanzien maar er zijn aanpassingen noodzakelijk. Financial Investigator heeft hierover een gesprek in het meinummer met Fieke van der Lecq, APG deeltijdhoogleraar pensioenmarkten aan de Erasmus School of Economics. Lees meer >


Groep 8 met APG coach wint finale Razend Enthousiaste Rekenaars


Innovatief idee van pop-up school in dubbeldekkerbus

Het rekenonderwijs in Nederland is al enige tijd een punt van maatschappelijke discussie. Zo blijken leerlingen in het voortgezet onderwijs nauwelijks in staat een voldoende te halen voor de recent ingevoerde rekentoets. In het basisonderwijs is veel aandacht voor de zwakkere rekenaars en vaak wat minder uitdaging voor talentvolle rekenaars. Voor Meijburg & Co, CED-groep en APG reden genoeg voor het project Razend Enthousiaste Rekenaars (RER). Lees meer >

APG trekt zich discussie over beloningen aan


Versobering van bonussen bij drie grote uitvoerders PGGM, MN en APG

Op 16 oktober 2014 is door de Tweede Kamer de bonuswet aangenomen. Hiermee worden de bonussen in de financiële sector gemaximeerd op 20% van het vaste salaris. In het FD van 27 mei is te lezen dat diverse pensioenuitvoerders, zo ook APG, verder zijn gegaan dan de wet aangeeft. Lees meer >

Pensioenfondsen lopen, na aanvankelijke koudwatervrees, steeds meer warm voor investeren in havens, wegen en vliegvelden

Thema: BELEGGEN

'Waarom is infrastructuur zo interessant voor pensioenbeleggers? Gert Dijkstra van APG legt het uit in een interview met Het Financieele Dagblad. Het beste voorbeeld is een tolweg, zoals bijvoorbeeld de Route du Soleil in Frankrijk. Lees meer >


'Ik wil geen rolmodel zijn'


Interview met Angelien Kemna, ontvanger van CIO’s Lifetime Achievement Award

Deze maand gaf Angelien Kemna, Chief Finance & Risk Officer van APG, een interview aan het Amerikaanse magazine CIO. Daarin blikt zij onder andere terug op haar loopbaan in de financiële wereld in het algemeen en bij APG in het bijzonder... Lees meer >


Driekwart van de olie kan nooit worden gebruikt


Soms duurt het even voordat de gesprekspartners van Erik-Jan Stork begrijpen dat ze geen milieuactivist tegenover zich hebben. Stork is duurzaamheid- en klimaatspecialist van pensioeninvesteerder APG, dat de vermogens beheert van pensioenfondsen ABP, bpfBOUW en SPW. Hij wil van grote vastgoedondernemingen, elektriciteitsmaatschappijen, olieconcerns en andere bedrijven weten wat zij doen aan klimaatbeleid. Lees meer >


APG overweegt beleggingen in windparken op zee


APG zal, namens haar opdrachtgevers, kritisch kijken naar de mogelijkheden om te gaan beleggen in windparken op zee. Energieopwekking via wind op zee wordt steeds interessanter omdat er een beter zicht is gekomen op de financiële en technische risico’s. Tot nu toe belegt de pensioenbeheerder vooral in windparken op land. Lees meer >

Zzp-pensioenregelingen: van uitsluiten naar insluiten


Zzp’ers vormen een onmisbare flexibele schil in onze arbeidsmarkt. Inmiddels is één op de tien werkenden zzp’er en de verwachting is dat dit verder toeneemt. Zzp’ers vallen buiten de sociale partners en doen niet mee aan de werknemersvoorzieningen. Doorgaans houden ze niet van verplichte regelingen. Lees meer >


Europese pensioenen gaan voor groen


uit sociale en rendementsoverwegingen

In 2012 begon Mats Andersson, CEO van Fjärde AP-fonden, ofwel het Vierde Zweedse Nationale Pensioenfonds, met een grootschalige zuivering van de aandelenportefeuille van het fonds. Het mandaat: verwijder alle bekende milieuvervuilers binnen de S&P 500-index (gedefinieerd als ondernemingen met een grote CO2-uitstoot en/of grote reserves aan fossiele brandstoffen) uit de portefeuille. Lees meer >

Keuzevrijheid en pensioenen


‘Keuzevrijheid is een van de centrale thema’s in de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel. Er zijn echter vele vormen van keuzevrijheid in het pensioenstelsel denkbaar, die stuk voor stuk verschillende effecten kunnen hebben’. Lees meer >

APG negeert ECB-actie


Pensioenuitvoerder wil staatsobligaties niet verkopen

Thema: BELEGGEN

Pensioenuitvoerder APG frustreert het opkoopplan van de ECB. Pensioenuitvoerder APG is niet van plan staatsobligaties te verkopen. Ook niet als de prijs oploopt door de interventie van de Europese Centrale Bank (ECB) in de markt. Lees meer >


ZZP Pensioen van start


Een lifecycle-belegging met drie deelfondsen en lage kosten

Vanaf 15 januari 2015 kunnen zelfstandigen pensioen opbouwen met het ZZP Pensioen, een initiatief van Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, PZO-ZZP, Zelfstandigen Bouw en Loyalis, onderdeel van APG. Hiervoor is een speciale lifecycle-belegging ontwikkeld. Dit lifecycle-fonds bestaat uit drie onderliggende deelfondsen. Lees meer >


Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud