De Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS), de beroepsvereniging van economen, had dit jaar als thema op de jaarvergadering de 'Toekomst voor aanvullende pensioenen'. In deze vergadering gaven experts hun visie op het huidige pensioenstelsel en de hervorming daarvan in de vorm van preadviezen. Dit dient als input in de nationale pensioendialoog en in aanwezigheid van de staatssecretaris van Sociale Zaken, mevrouw Jetta Klijnsma. Volgend jaar moet er een kabinetsvisie zijn op de toekomst van ons pensioenstelsel. Lees meer >


Individueel pensioen, nog een hoop te doen?


De Nederlandse pensioendiscussie is in volle gang. Het huidige collectieve systeem heeft de nodige kritiek gekregen, maar een adequaat alternatief is op dit moment niet beschikbaar. Hoewel er een beweging is naar individuele pensioenen (premieregelingen), heeft de vraag hoe deze regelingen vormgegeven moeten worden nog weinig aandacht gekregen. Lees meer >


'Het pensioenstelsel moet simpeler'


SER-kroonlid en APG hoogleraar Pensioenmarkten Fieke van der Lecq in SERmagazine

Econoom en duizendpoot Fieke van der Lecq zal zich ook in haar nieuwe rol als kroonlid niet tot één vakgebied beperken. Het SER-advies over de toekomst van het pensioenstelsel is het eerste dossier waar ze haar tanden in gaat zetten. Op voorhand pleit ze al voor meer pensioenbewustzijn onder de Nederlanders. ‘Meer begrip vergroot het draagvlak.’ Lees meer >

'Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland'


APG levert bijdrage aan congres over toekomst pensioenstelsel

Op 5 juni 2014 vond er in Rotterdam een conferentie plaats met als titel ‘Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland.’ Onno Steenbeek (Directeur Asset Liability Management van APG en hoogleraar bij de Erasmus School of Economics) was organisator en dagvoorzitter. Lees meer >

FTK: De moeite niet waard


Vier jaren praten over het pensioenakkoord en het ftk zijn de moeite uiteindelijk niet waard geweest aldus Peter Gortzak, hoofd beleid bij APG. Destijds stond hij als FNV-vicevoorzitter aan de basis van het pensioenakkoord. "Wat er nu ligt, lijkt heel erg op wat we in 2010 juist wilden voorkomen." Lees meer >

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud