Ondertekening van het ZZP Pensioen


Succesvol ZZP Pensioen Dialoog congres

De samenwerkende ZZP Organisaties (FNV Zelfstandigen, Platform Zelfstandige Ondernemers, St. ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw) en Loyalis/APG organiseerden op 19 november de ZZP Pensioen Dialoog. Lees meer >

'Het pensioenstelsel moet simpeler'


SER-kroonlid en APG hoogleraar Pensioenmarkten Fieke van der Lecq in SERmagazine

Econoom en duizendpoot Fieke van der Lecq zal zich ook in haar nieuwe rol als kroonlid niet tot één vakgebied beperken. Het SER-advies over de toekomst van het pensioenstelsel is het eerste dossier waar ze haar tanden in gaat zetten. Op voorhand pleit ze al voor meer pensioenbewustzijn onder de Nederlanders. ‘Meer begrip vergroot het draagvlak.’ Lees meer >

Keuzegedrag en pensioen

In 2014 leven we in een meerkeuzemaatschappij, waar autonomie, zelfbepaling en een individuele invulling van het keuze-ideaal als groot goed gelden. Een tendens naar meer keuzevrijheid in pensioen past bij een veranderende samenleving en de huidige ontwikkelingen in het pensioenstelsel. Lees meer >


Pensioen voor lonen boven een ton verbeterd


Nettoregeling topinkomens gunstiger dan Kabinet eerder had aangekondigd

Werknemers met een inkomen boven een ton kunnen meer pensioen blijven sparen dan eerder werd verwacht. De nieuwe nettopensioenspaarregeling voor hoge inkomens is gunstiger dan het kabinet voor de zomer had aangekondigd. Dat blijkt uit het uiteindelijke voorstel dat staatssecretarissen Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Eric Wiebes van Financiën deze week naar de Tweede kamer hebben gestuurd. Lees meer >

Opsplitsing pensioenfondsen inefficiënt


Vermindert het echt het conflict tussen generaties?

Verscheidene pensioen-economen betogen voor het opsplitsen van pensioenfondsen in leeftijdsgroepen, om conflicten tussen generaties te verminderen. Maar daarmee pleiten ze indirect ook voor efficiëntieverlies en een lager pensioen, waarmee alle pensioendeelnemers – jong & oud – dus per saldo slechter af zijn. Beter is het om de governance te versterken en binnen het ongedeelde pensioenfonds naar leeftijd te differentiëren, daar waar dat kan en nuttig is. Lees meer >

Productinnovatie op pensioengebied gewenst


Alwin Oerlemans, directeur institutional business development bij pensioenuitvoerder APG, geeft tijdens studiemiddag VBA (vereniging van beleggingsprofessionals) aan dat de pensioenbelegger komende jaren nieuwe innovaties zal zien ontstaan. Hoe kunnen lliquide assets bijvoorbeeld beter belegbaar worden gemaakt? Lees meer >

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud