Nieuw FTK leidt niet tot grote wijzigingen


Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel voor een aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK) naar de Tweede Kamer verstuurd. Daarin stelt het kabinet beperkte aanpassingen voor ten opzichte van het huidige toezichtkader voor pensioenfondsen. Lees meer >

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud