Pensioenbeheerder APG bracht samen met de 10 andere grootste vermogensbeheerders afgelopen zomer een bezoek aan wereldleiders als Obama, Merkel en Hollande om te waarschuwen dat de investeringen in hun economieën zullen afnemen als zij een belasting op financiële transacties invoeren. Lees meer >Terugblik seminar APG: de polarisatie voorbij


Rendement voor jong en oud

Onder leiding van dagvoorzitter Charles Groenhuijsen werd op 31 oktober tijdens een APG seminar in Den Haag, gesproken over de pensioendiscussie tussen generaties. APG organiseerde dit seminar om dieper in te gaan op één van de belangrijkste pijlers van het pensioenstelsel; solidariteit. Lees meer >


Positie pensioenfondsen verbeterd


De grootste pensioenfondsen staan er een stuk beter voor dan een paar maanden geleden. Het risico op kortingen neemt daardoor af. Dat blijkt uit de derdekwartaalcijfers van de 5 grootste pensioenfondsen. Lees meer >

APG analist in NOS Journaal over schuldenplafond


Schuldenplafond in Amerika

Washington heeft nog geen uitweg gevonden om een schuldencrisis te voorkomen. Als het schuldenplafond niet wordt verhoogd, kunnen de VS na 17 oktober hun verplichtingen niet nakomen en mogelijk wanbetaler worden op hun eigen staatsschuld. Dat zal effect hebben op de wereldeconomie en de beleggingen. Lees meer >

Een lage dekkingsgraad, korting op de pensioenuitkering, hogere premies, herstelplannen. Flarden uit krantenkoppen van de laatste tijd. Pensioenfondsen liggen onder vuur. Nederlanders hebben het idee dat beleggingen niets opleveren en dat hun pensioen wordt verkwanseld. Lees meer >


Verslag van de dialoog tussen APG en ondernemingen over duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur

APG beoordeelt ook de prestaties van bedrijven met betrekking tot ESG-factoren (Environment, Social, Governance). Hoe gaat een onderneming om met haar medewerkers en met natuurlijke hulpbronnen? In het Verslag Verantwoord Beleggen beschrijft APG de resultaten van haar dialoog met ondernemingen. Lees meer >


Het verslagjaar 2012 was voor de pensioensector een turbulent jaar. Dekkingsgraden stonden als gevolg van de lage rente onder druk en kortingen op pensioenrechten moesten worden aangekondigd. Lees meer >


Heerts leert kinderen onderhandelen over zakgeld


Actuele onderwerpen op een eenvoudige manier bij kinderen onder de aandacht brengen. Dat is het doel van het populaire lespakket Nieuwsbegrip dat sinds vorige week een financiële variant kent. Vakbondsleider Ton Heerts liet groep 8-leerlingen in Rotterdam-Zuid kennismaken met de polder. Lees meer >


‘Beperking opbouw betekent kaalslag voor pensioenen'


Het is een illusie om te denken dat Nederlanders in de toekomst nog een goed pensioen krijgen als de voorstellen van het kabinet doorgaan. De oude dag komt met 40 tot 45 procent van het laatstverdiende loon een stuk lager uit dan de regering tot nu toe beweert. Lees meer >

Risico en portefeuillesamenstelling


De marktingrediënten van elkaar scheiden

Beleggingscategorieën splitsen in hun gemeenschappelijke risicofactoren lijkt echt analytische inzichten op te leveren. Martin Steward (IPE) vraagt investeerders wat zij in de praktijk met deze inzichten kunnen doen. Lees meer >

APG lanceert Inadmin


Inadmin nieuwe dienstverlening van APG

APG breidt haar dienstverlening uit met Inadmin. Inadmin voert de administratie van beschikbare premieregelingen (defined contribution) uit voor premie pensioeninstellingen (PPI’s), ondernemingspensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Inadmin doet dit onder de naam van de klant. Lees meer >


Machtig in pensioen


In de pensioensector duiken steeds meer vrouwen op

De pensioensector wordt al decennia gedomineerd door mannen, en dan vooral mannen boven de vijftig. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd, maar dat verandert snel. Lees meer >

Prijskaartje pensioen

Het collectieve pensioen, waarbij deelnemers gemeenschappelijk pensioen beleggen, ligt onder vuur door voorstanders van een individueel pensioen. Angelien Kemna, hoofd beleggingen van Nederlands grootste pensioenbelegger APG, legt uit waarom een collectief pensioen beter collectief belegd kan worden. Lees meer >


'Liever in de oude sok?'


Kemna over kritiek op beleggingsbeleid pensioenfondsen

De druk op het verplichte, collectieve pensioen neemt toe. Er zijn oproepen om meer in Nederland te beleggen en na elke beurscrisis vragen ook veel mensen zich af waarom er überhaupt met 'hun geld wordt gegokt' op de beurs. Is de oude sok niet veel veiliger? Lees meer >

Tjerk Kroes houdt kikkers in kruiwagen


Kunnen pensioenfondsen betrokken worden bij de financiering van hypotheken?

Commissie onderzoekt of pensioenfondsen betrokken kunnen worden bij de financiering van hypotheken. Weliswaar zijn de partijen elkaar op hoofdlijnen dicht genaderd, de details moeten nog worden ingevuld. Lees meer over de rol van Tjerk Kroes. Lees meer >

Ronde tafel discussie over Britse ‘Green Economy’ bij APG


Discussie over beleggingsuitdagingen in Groot-Brittannië

Op 25 februari 2013 vond een ronde tafel discussie plaats over de Britse 'Green Economy' in aanwezigheid van Britse vice-premier Nick Clegg. De discussie spitste zich toe op de beleggingsuitdagingen waar Groot Brittannië voor staat om te voldoen aan milieueisen op het gebied van CO2 uitstoot. Lees meer >

Reactie op Financieel Dagblad artikel ‘Hoog rendement, toch pensioenkorting’

In het artikel 'Hoog rendement, toch pensioenkorting', van 19 februari gaat het FD in op het feit dat pensioenfondsen korten op pensioenen, terwijl zij in 2012 zeer goede rendementen hebben gehaald. Dick Sluimers, APG, geeft een reactie. Lees meer >


Activiteiten tijdens Pensioen3daagse


Van 1 tot en met 3 oktober vindt voor de derde keer de Pensioen3daagse plaats. Het doel van de Pensioen3daagse is om één keer per jaar extra aandacht te vragen voor overzicht en inzicht in de pensioensituatie en waar nodig aan te zetten tot actie. Lees meer >

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud