De twee grootste pensioenbeleggers van Nederland, APG en PGGM, zijn bereid grootschalig in hypotheken te stappen. Daarvoor moet het kabinet een Nationale Hypotheekbank helpen oprichten. Die kan voor tientallen miljarden aan hypotheken overnemen van banken, zodat die weer lucht krijgen. Lees meer >


Pensioenoverzicht moet realistischer


Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft een te rooskleurig beeld

Een meerderheid in de Tweede Kamer geeft aan dat het jaarlijkse pensioenoverzicht een te rooskleurig beeld geeft en moet daarom worden aangepast, zodat mensen eerlijker worden ingelicht over hun pensioen. Lees meer >

Peter Gortzak Hoofd Beleid APG


Peter Gortzak adviseert Raad van Bestuur APG

APG benoemt Peter Gortzak tot Hoofd Beleid binnen de Directie Strategie & Beleid van APG. Peter Gortzak treedt medio januari 2013 in dienst. In deze functie gaat Peter Gortzak klanten en de Raad van Bestuur van APG adviseren over beleid. Lees meer >

Mag het een beetje simpeler?


Bij de 50 beste uitvindingen van Time Magazine staan geen pensioenoplossingen. Is pensioen dan niet innovatief? Andere oplossingen die gericht zijn op een duurzame toekomst krijgen wel veel aandacht. Zoals duurzame energie en gezonde voeding en leefstijl. Maakt men het pensioen te ingewikkeld? Lees meer >

Voorzieningen voor duurzaam energie beleid

Het gerenoveerde hoofdkantoor van APG in Heerlen gaat vanaf begin 2013 mijnwater gebruiken om het gebouw te koelen. Warmte heeft het kantoor niet nodig omdat het eigen datacentrum voldoende warmte produceert om het gebouw te verwarmen. Lees meer >


Van asset allocatie naar risico allocatie


Na de val van Lehman in 2008 ontvouwde zich een scenario dat voor vele pensioenfondsen in de staartscenario’s zat of niet eens was meegenomen. Tijdens de crisis ondervonden pensioenfondsen diverse problemen tegelijkertijd, zoals het ontbreken van veronderstelde diversificatievoordelen en onverwacht grote risico’s. Lees meer >

Opkomende markten nog altijd strategisch onderwogen


Institutionele beleggers zijn de laatste jaren meer in opkomende markten gaan beleggen. Tegelijkertijd is deze beleggingscategorie in meerdere smaken te verkrijgen. Waar opkomende markten gelijk werden gesteld aan aandelen, wordt nu ook belegd in bedrijfsleningen, smallcaps en ‘frontier markets’. Lees meer >

APG toekomstbestendig door reorganisatie


APG voert een intern veranderprogramma door

Pensioenuitvoerder APG informeert vandaag de medewerkers over het veranderprogramma dat de komende jaren wordt doorgevoerd. Het programma omvat de laatste fase van integratie van bedrijfsonderdelen en verdere professionalisering. Lees meer >


De klant staat centraal bij APG


Zet je de klant werkelijk centraal in jouw organisatie? Annitta Reumkens, Manager Klantcontact APG: 'We bedienen de deelnemers van pensioenfondsen en dat doen we naar de wensen van die verschillende pensioenfondsen.’ Lees meer >

APG benoemt Petri Hofsté tot Chief Financial & Risk Officer


Petri Hofsté treedt bij APG in dienst per 1 februari 2013 en volgt Peter Kok op die deze functie op ad interim basis heeft vervuld. In haar rol als CFRO zal Petri in de Raad van Bestuur verantwoordelijk zijn voor het financieel beleid en risicomanagement van APG op groepsniveau. Lees meer >

Dick Sluimers heeft opnieuw gepleit voor het wijzigen van de rekenrente van pensioenfondsen. 'We moeten het er goed over hebben wat een goede rekenmethode is. Maar op basis van de huidige wet- en regelgeving rekenen pensioenfondsen zich nu te arm.' Lees meer >


Jongeren en pensioen: let op


De voorzitters van de Jonge Democraten, FNV Jong en CNV Jongeren wijzen er op, dat de huidige berekeningswijze van de rekenrente leidt tot een lage rekenrente en dus tot lagere dekkingsgraden. Dick Sluimers wijst er op dat dit op langere termijn anders kan uitpakken. Lees meer >

Pensioenfondsen doen het goed


De rente waarmee pensioenfondsen hun toekomstige vermogen berekenen, wordt steeds lager. Kunnen pensioenen nog wel worden betaald? Dick Sluimers, de baas van pensioenbelegger APG, is optimistisch. ‘Pensioenen worden betaald uit het rendement op de beleggingen van pensioenfondsen en die zijn goed.’ Lees meer >

ESG als een van de uitgangspunten voor investeringen


Claudia Kruse is hoofd van het Sustainability & Governance team van APG. Zij geeft aan het aantrekkelijk te vinden om met een duurzame blik naar beleggingsbeslissingen te kijken. Op deze wijze is het mogelijk om een betere afweging te maken tussen risico en rendement, maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren aan de integriteit van de financiële markten. Lees meer >

Pensioenfondsen en hun deelnemers zijn gebaat bij een brede spreiding van beleggingsportefeuilles.

Pensioenfondsen, en hun deelnemers, zijn gebaat bij een brede spreiding van beleggingsportefeuilles over beleggingscategorieën, sectoren en geografische gebieden. Lees meer >


Innovatie en pensioenfondsbeleggen


Zijn pensioenfondsen die zich bezig houden met innovatie van deze tijd? Op het eerste gezicht niet. Onder druk van weggezakte dekkingsgraden, ijverige regelgevers en strenge toezichthouders maakt men vooral pas op de plaats. Lees meer >

APG belegt 2 miljard in Eurofocusfonds


De pensioenvermogensbeheerder APG, met ruim 300 miljard euro onder beheer, gaat meer dan 2 miljard euro investeren in een geconcentreerd Europees aandelenfonds waarin verantwoord beleggen een belangrijke rol speelt. De ‘Europese focusstrategie’ is in 2011 van start gegaan en telt nu tien aandelen. Lees meer >


Risicomanagement bij beleggen


Op initiatief van FNV Bondgenoten, heeft de werknemersorganisatie samen met APG, Ortec Finance en Kas Bank gewerkt aan de beschrijving van het risico- en rendementsprofiel en de capital allocatie naar risicobronnen. Lees meer >

Risico’s voor Nederlands pensioen door EU


Het Nederlandse pensioenstelsel functioneert goed, beter dan in andere landen. Deze landen kampen niet alleen, net als Nederland, met de stijgende levensverwachting en schokken op de financiële markten, maar hebben bovendien pensioenstelsels die grotendeels afhankelijk zijn van de overheid. Lees meer >

Pensioenvermogensbeheerder APG heeft een minderheidsbelang genomen in Lemon Tree Hotels en is een joint venture begonnen met het hotelconcern uit New Dehli om een portefeuille van hotels in het middensegment van de markt in India te ontwikkelen. Lees meer >


Duurzaamheid in vastgoed: er valt veel te winnen


APG’s Inspanningen om duurzaamheid in vastgoed te bevorderen

APG is met ongeveer € 24 miljard een zeer grote investeerder in vastgoed. Inspanningen om de duurzaamheidprestaties van onze investeringen te verhogen zullen een duidelijke impact hebben. Lees meer >

Pieter Kasse in pensioenbijlage Metro


De Pensioenfederatie heeft voor de publiekscampagne Samen Sta Jij Sterk een extra bijlage over pensioenen laten uitgeven bij het dagblad Metro. In deze bijlage staat ook een interview met Pieter Kasse, plaatsvervangend directeur ALM bij APG. Lees meer >

Premie pensioeninstelling (PPI) opgericht door APG en ABN AMRO

De Nederlandsche Bank heeft aan de joint venture APG – ABN AMRO Pensioeninstelling N.V. een vergunning verleend voor de uitvoering van een premie pensioeninstelling (PPI). De PPI krijgt de naam Pensional. APG verzorgt pensioenadministratie en ABN AMRO beleggingsadministratie. Lees meer >


Mark Boerekamp Chief Operations Officer van APG


APG benoemt Mark Boerekamp (41) tot Chief Operations Officer (COO). Mark Boerekamp treedt in dienst op 1 februari 2012. Hij wordt verantwoordelijk voor het pensioenbeheer (pensioenadministratie) en incassoproces voor premiegelden. Lees meer >

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud