APG in de media

Nieuwste publicaties

Verslag Verantwoord Beleggen 2015

Vermogensbeheerders kunnen een belangrijke rol spelen om de wereld in een richting te sturen die duurzaam is, ook op de lange termijn. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee waaraan we samen met onze klanten op de juiste manier invulling willen geven. In 2015 hebben we hier op verschillende manieren invulling aan gegeven. Hoe we dat hebben gedaan en met welk resultaat, leest u in dit verslag.

AM View, jaargang 7, nummer 3, juli 2016

AM View is een publicatie van APG Asset Management over vier cruciale beleggingsrisico’s voor pensioenfondsen: groei, inflatie, rente en valuta.

Pension doc., nummer 2, juni 2016

Pensioen doc. verschaft achtergrondinformatie over pensioenen aan bestuurders, beleidsmakers, politici en wetenschappers.

Sprekersbureau

  • Sprekersbureau van APG
    Bent u op zoek naar een spreker over onderwerpen die tot ons vakgebied behoren, neem dan contact met ons op via e-mailadres:
    group.communications@apg.nl

Woordvoerders

Harmen Geers

Hoofd mediarelaties APG & Woordvoerder APG Asset Management (inclusief verantwoord beleggen)
harmen.geers@apg.nl

APG'ers leveren een bijdrage aan Pensioen Topics, een uitgave van PBM

In ‘Pensioen Topics’ geven vooraanstaande auteurs uit de pensioenwereld hun visie op het pensioencontract, de beleggingen, het bestuur en de governance. Het boek, onder redactie van Jean Frijns, Carel Petersen en Benne van Popta, biedt een breed overzicht van onderwerpen ter inspiratie voor pensioenfondsbestuurders. Jurre de Haan, Peter Gortzak en Alwin Oerlemans van APG hebben een bijdrage geleverd over pensioen in de toekomst. Lees meer >


Zesde APG Summercourse georganiseerd voor klanten


Korte intensieve leergang gericht op kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering

Eind augustus organiseerde APG voor het zesde jaar op rij een summercourse voor zijn klanten. In drie dagen werd een intensieve leergang geboden waarin sprekers van binnen en buiten APG hun visie gaven op de toekomst van pensioen en het pensioenstelsel. Naast diverse sprekers waren er ook workshops en enkele netwerkmomenten, afgewisseld met avondsessies. De overwegend zeer positieve reacties van deelnemers zorgen ervoor dat we terugkijken op een geslaagd evenement. Lees meer >

Campus moet Heerlen verjongen


De ambities van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen zijn groots. Zo wil men honderd nieuwe bedrijven en start-ups, 2500 nieuwe banen en 1600 studenten aantrekken. De campus is een joint venture van pensioenbeheerder APG, Universiteit Maastricht en de provincie Limburg. Lees meer >

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud