Publicaties

Brochure Werkgeversdiensten

Brochure Werkgeversdiensten

19 april

APG biedt u met werkgeversdiensten de zekerheid van deskundig advies en een zorg- vuldige uitvoering. Zowel voor werkgevers als werknemers. APG biedt u met werkgeversdiensten de zekerheid van deskundig advies en een zorg- vuldige uitvoering. Zowel voor werkgevers als werknemers.

Factsheet generatiepact

Factsheet generatiepact

01 februari

Het generatiepact is een instrument om verjonging van het personeelsbestand van gemeenten te stimuleren. Het biedt medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd de mogelijkheid vrijwillig minder te gaan werken. Daarmee krijgen zij meer vrije tijd, kan de gemeente besparen op de loonkosten, en kunnen nieuwe, jongere medewerkers in dienst worden genomen. Meer informatie is overzichtelijk verwerkt in de factsheet generatiepact. Meer over de Werkgeversdiensten is te vinden op www.apg.nl/werkgeversdiensten

AM View, jaargang 8, nummer 2, april 2017

AM View, jaargang 8, nummer 2, april 2017

10 januari

AM View is een publicatie van APG Asset Management over vier cruciale beleggingsrisico’s voor pensioenfondsen: groei, inflatie, rente en valuta. AM View wil bestuurders en adviseurs van pensioenfondsen ondersteunen in control te zijn. Daarbij geldt dat de wijze waarop deze visie uiteindelijk in het beleggingsbeleid wordt vertaald, mede zal afhangen van de inhoud van het geldende beleggingsmandaat.

Brochure Pensioen in Uitvoering

10 januari

Het besturen van een pensioenfonds is een mooie en verantwoordelijke taak. Uw deelnemers en stakeholders rekenen op zorgvuldigheid, transparantie en goede prestaties door de jaren heen. In goede én in slechte tijden. Met APG legt u een stevig fundament onder uw pensioenuitvoering.

Pensioen doc., nummer 3, november 2016

07 november

Pensioen doc. verschaft achtergrondinformatie over pensioenen aan bestuurders, beleidsmakers, politici en wetenschappers.

Verslag Verantwoord Beleggen 2015

Verslag Verantwoord Beleggen 2015

05 september

Vermogensbeheerders kunnen een belangrijke rol spelen om de wereld in een richting te sturen die duurzaam is, ook op de lange termijn. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee waaraan we samen met onze klanten op de juiste manier invulling willen geven. In 2015 hebben we hier op verschillende manieren invulling aan gegeven. Hoe we dat hebben gedaan en met welk resultaat, leest u in dit verslag.

laden

Filter

Brochures
Jaarverslagen
Magazines
Verslagen verantwoord beleggen