Artikelen

APG belangrijke belegger in eerste SDG-obligatie

APG belangrijke belegger in eerste SDG-obligatie

07 oktober

APG heeft belegd in een bijzondere obligatie, uitgegeven door het Italiaanse energiebedrijf Enel. APG doet dit namens zijn pensioenfondsklanten ABP, bpfBOUW en SPW. De Enel-obligatie is de allereerste die rechtstreeks verband houdt met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. Enel heeft investeerders beloofd dat 55% van zijn elektriciteitsopwekkingscapaciteit eind 2021 hernieuwbaar zal zijn. Voldoet het bedrijf niet aan deze verplichting, dan ontvangen beleggers 0,25% extra rente op hun obligaties.

Samenwerking beleggers bij CO2-reductie werpt vruchten af

Samenwerking beleggers bij CO2-reductie werpt vruchten af

03 oktober

APG bereikt samen met andere grote beleggers resultaat als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot van de bedrijven waarin wordt belegd. In vrijwel alle sectoren staan bedrijven op die een leidende rol spelen in de transitie naar een koolstofarme economie. Tegelijkertijd sluit bij veruit de meeste bedrijven de duurzame strategie nog niet aan bij de klimaatdoelen van Parijs.

Uit de loopgraven

Uit de loopgraven

23 september

‘Moeten we eigenlijk toch niet gewoon een fundamentele discussie hebben over de vraag of de risicovrije rente werkelijk de enige maatstaf is waarmee in een collectief pensioencontract een evenwichtige risicodeling tussen ouderen en jongeren kan worden bereikt?’. Dat vraagt Peter Gortzak, hoofd beleid APG, zich deze week af in zijn column voor ESB. Centraal in zijn bijdrage staat de rentetermijnstructuur (risicovrije rente) waarmee pensioenfondsen hun dekkingsgraden moeten berekenen. Nu die rente extreem laag is, staat de financiële positie van fondsen sterk onder druk. ‘Dit zijn bijzondere tijden’, aldus Gortzak. ‘Zouden we niet uit de steeds dieper wordende loopgraven moeten komen?’

Meer aandacht voor pensioen in onderzoeksjournalistiek

Meer aandacht voor pensioen in onderzoeksjournalistiek

13 september

Om het onderwerp transparanter te maken en om het maatschappelijk belang te dienen, wordt pensioen een vast thema op Follow The Money, het platform voor onderzoeksjournalistiek. Hoofdredacteur Eric Smit: “Pensioen gaat iedereen aan. Maar tegelijkertijd is het zo ingewikkeld dat het om expertise vraagt die we in de Nederlandse journalistiek missen. Wij leiden nu zo’n expert op.”

Wereldwijd SDI Asset Owner Platform neemt voortouw bij duurzaam beleggen

Wereldwijd SDI Asset Owner Platform neemt voortouw bij duurzaam beleggen

11 september

Met baanbrekende technologie zetten APG en PGGM de volgende stap in de ontwikkeling van een gemeenschappelijke benadering voor beleggingen die een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDI's). Gezamenlijk richten zij een platform op dat voortbouwt op het raamwerk dat APG heeft ontwikkeld met haar data team Entis. "Samen nemen we het voortouw op het gebied van duurzaam beleggen en technologie op basis van artificiële intelligentie," zegt Claudia Kruse, Managing Director en hoofd van het Global Responsible Investment & Governance-team van APG.

“Communicatie is niet de oplossing als je geen zinvolle keuzes biedt”

“Communicatie is niet de oplossing als je geen zinvolle keuzes biedt”

11 september

Hoe komen mensen tot pensioenkeuzes? Hoogleraar Henriëtte Prast spreekt tijdens de APG Summer Course - een inspiratiebijeenkomst voor bestuurders van pensioenfondsen - over het toepassen van inzichten uit de gedragseconomie in de klantreis.

Laden

Filter

Alle thema's
Pensioencontract
Beleggen
Internationaal
Pensioenmarkt
Duurzaam beleggen
Risicomanagement
Pensioenstelsel
Regelgeving
Beleggen in nederland
Pensioencommunicatie