‘Snuffelen aan de Champions League van Asset Management’

Nieuws 03 april 2020

Nieuws 03 april 2020

Een nieuwe groep trainees start op 1 oktober bij APG. En ondanks de huidige situatie door de coronacrisis staan de vacatures voor dit traineeship al sinds 1 april open. De pittige selectieprocedure neemt immers een aantal maanden in beslag. Hans Rademaker, zelf in 1987 bij Van Lanschot Kempen gestart als trainee, is inmiddels Chief Fiduciary Officer en lid van de Management Board bij APG AM. Daarnaast begeleidt hij het traineetraject.

Lees verder

“Financiële sector is in deze crisis juist onderdeel van de oplossing”

Nieuws 31 maart 2020

Nieuws 31 maart 2020

Hoe moeten bestuurders de huidige corona-crisis te lijf gaan? En in hoeverre kunnen zij lessen trekken uit de crisis van 2008? Die vragen staan centraal in een vandaag verschenen artikel van het Financieele Dagblad.

Lees verder

APG langjarige beleggingshorizon ‘van reuzenbelang’

Nieuws 30 maart 2020

Nieuws 30 maart 2020

APG wil de continuïteit van de dienstverlening aan pensioenfondsen en 4,6 miljoen deelnemers garanderen - juist in een tijd waarin de ontwikkelingen rondom Covid-19 de maatschappij confronteren met veel onzekerheid. Om in te spelen op de gevolgen van de verspreiding van Covid-19 hebben we in de afgelopen weken diverse maatregelen genomen.

Lees verder

Publicaties

AM View, jaargang 11, nummer 1, januari 2020
'Lagere rente of lagere groei'
Vorig jaar om deze tijd maakten beleggers zich zorgen over het handelsconflict tussen de VS en China, het verdere verloop van Brexit en het snel teruglopende ondernemersvertrouwen. Ondernemingswinsten daalden, de rente op Europese kwaliteitsstaatsobligaties was negatief en centrale banken stelden renteverhogingen in het verschiet.

AM View is een publicatie van APG Asset Management over vier cruciale beleggingsrisico’s voor pensioenfondsen: groei, inflatie, rente en valuta. AM View wil bestuurders en adviseurs van pensioenfondsen ondersteunen in control te zijn. Daarbij geldt dat de wijze waarop deze visie uiteindelijk in het beleggingsbeleid wordt vertaald, mede zal afhangen van de inhoud van het geldende beleggingsmandaat.
Factsheet generatiepact
Het generatiepact is een instrument om verjonging van het personeelsbestand van gemeenten te stimuleren. Het biedt medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd de mogelijkheid vrijwillig minder te gaan werken. Daarmee krijgen zij meer vrije tijd, kan de gemeente besparen op de loonkosten, en kunnen nieuwe, jongere medewerkers in dienst worden genomen. Meer informatie is overzichtelijk verwerkt in de factsheet generatiepact. Meer over de Werkgeversdiensten is te vinden op www.apg.nl/werkgeversdiensten

Meer artikelen lezen?

Bekijk hier alle artikelen