Francine van Dierendonck benoemd tot lid raad van bestuur APG

Nieuws 01 november 2018

Nieuws 01 november 2018

Francine van Dierendonck (42) is per 1 november 2018 benoemd tot lid van de raad van bestuur van APG Groep NV, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. Zij wordt verantwoordelijk voor de ‘Deelnemers- en Werkgeversservices’, een nieuwe portefeuille binnen de raad van bestuur van APG, die daarmee wordt uitgebreid van vier naar vijf leden. Met ‘Deelnemers- en Werkgeversservices’ wordt ingespeeld op de verwachte veranderende rol van deelnemers en werkgevers in het pensioenstelsel. Kernelementen daarbij zijn informeren, adviseren en ondersteunen van werkgevers en deelnemers. In het licht van het feit dat op dit terrein de dienstverlening nog volop in ontwikkeling is, wordt zij ook verantwoordelijk voor de portefeuille ‘Innovatie & Ventures’, die deel uitmaakt van ‘Deelnemers- en Werkgeversservices’. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de toezichthouder. APG Groep beheert 485 miljard euro pensioenvermogen en zorgt ervoor dat ruim 4,5 miljoen mensen erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten op de juiste manier worden belegd, geadministreerd en uitgekeerd.

Lees verder

APG steunt belservice voor eenzame ouderen

Nieuws 05 oktober 2018

Nieuws 05 oktober 2018

Maar liefst 1,4 miljoen ouderen in Nederland zijn eenzaam. 200.000 ouderen zijn zelfs extreem eenzaam. Voor deze kwetsbare groep mensen is het hebben van sociale contacten allesbehalve vanzelfsprekend. Zij zien slechts 1 maal per maand een ander persoon. Om hen te steunen, gaat pensioenuitvoerder APG een samenwerking aan met het Nationaal Ouderenfonds. APG adopteert de Zilverlijn: een gratis belservice voor eenzame ouderen die aangeven dat ze het prettig vinden, één keer per week door een enthousiaste vrijwilliger te worden gebeld. Naast financiële steun gaan medewerkers van APG ook op vrijwillige basis bellen met deze eenzame ouderen. De samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds is het eerste project in een reeks initiatieven waarmee APG zich de komende jaren extra gaat inzetten voor de Nederlandse samenleving.

Lees verder

APG'er wint prijs beste klantcontactcentrum manager

Nieuws 04 oktober 2018

Nieuws 04 oktober 2018

Rob Krijgsman, manager van het klantcontactcentrum van APG, mag zich Contact Center Manager of the Year 2018’ noemen. Tijdens een spannende finale op 3 oktober waarin vier genomineerden zich aan de zaal en een zevenkoppige jury presenteerden, viel de keuze unaniem op Krijgsman. Volgens de jury is hij ‘een inspiratie voor de sector die innovatie in de dagelijkse praktijk weet toe te passen’.

Lees verder

Publicaties

AM View, jaargang 9, nummer 4, oktober 2018
'10 jaar verder'
Je zou met al die terugblikken bijna vergeten dat de val van Lehman niet het begin van de wereldwijde financiële crisis was. Lehman was voor de bancaire sector eerder het dieptepunt, na de ondergang van onder meer een Britse hypotheekbank, Amerikaanse sub-prime krediet- verschaffers, Spaanse projectontwikkelaars en enkele hedgefondsen, en na ingrepen van toezichthouders bij banken, brokers, verzekeraar AIG en de hypotheek- reuzen Fanny Mae en Freddy Mac. Ongebreidelde kredietverlening, grote onevenwichtigheden in looptijd en liquiditeit tussen investeringen en financiering, en een exploderend schaduwbanksysteem waren enkele van de oorzaken van de crisis die ook het lot van Lehman beslechtte.

AM View is een publicatie van APG Asset Management over vier cruciale beleggingsrisico’s voor pensioenfondsen: groei, inflatie, rente en valuta. AM View wil bestuurders en adviseurs van pensioenfondsen ondersteunen in control te zijn. Daarbij geldt dat de wijze waarop deze visie uiteindelijk in het beleggingsbeleid wordt vertaald, mede zal afhangen van de inhoud van het geldende beleggingsmandaat.
Verslag Verantwoord Beleggen 2017
De beleggingen van APG die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn in 2017 toegenomen tot €55,3 miljard. Vandaag publiceren we als APG ons Verslag Verantwoord Beleggen 2017, waarin we voor het eerst weergeven hoeveel van onze beleggingen die we namens onze klanten doen, bijdragen aan zaken als armoedebestrijding, goed onderwijs en betaalbare en schone energie. Lees voor meer informatie hierover en over onze andere stappen op het gebied van verantwoord beleggen ons Verslag Verantwoord Beleggen 2017.

Meer artikelen lezen?

Bekijk hier alle artikelen