APG spoort Amerikaanse bedrijven aan: geef meer groene obligaties uit

Nieuws 18 december 2018

Nieuws 18 december 2018

Lees verder

'Het voelt goed om invloed uit te oefenen, zoals bij Shell'

Nieuws 11 december 2018

Nieuws 11 december 2018

Na een lange dialoog met APG en andere grote beleggers is het zover: Shell gaat concrete klimaatdoelen stellen en maakt de beloning van de top deels afhankelijk van het behalen daarvan. Jags Walia en Terhi Halme over het aanspreken van bedrijven op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Lees verder

Tweede pensioenfonds live met Helder Overzicht & Inzicht

Nieuws 11 december 2018

Nieuws 11 december 2018

Welk effect hebben keuzes die je nu maakt op je inkomen voor later? Om hier helderheid over te geven, ontwikkelde APG de module Helder Overzicht & Inzicht (HO&I). Hiermee krijgen deelnemers van pensioenfondsen binnen de persoonlijke online pensioenomgeving meer inzicht in hun toekomstige inkomsten én uitgaven. Zo kunnen ze zien of ze straks ook zo kunnen leven als ze nu doen, en of er ruimte is voor dat kleine beetje extra waar ze behoefte aan hebben. Het pensioenfonds voor de woningcorporaties SPW had in februari de primeur met deze module. Nu is HO&I ook beschikbaar voor deelnemers van Personeelspensioenfonds APG (PPF APG). Een derde pensioenfonds gaat in 2019 live met de module.

Lees verder

Publicaties

AM View, jaargang 9, nummer 4, oktober 2018
'10 jaar verder'
Je zou met al die terugblikken bijna vergeten dat de val van Lehman niet het begin van de wereldwijde financiële crisis was. Lehman was voor de bancaire sector eerder het dieptepunt, na de ondergang van onder meer een Britse hypotheekbank, Amerikaanse sub-prime krediet- verschaffers, Spaanse projectontwikkelaars en enkele hedgefondsen, en na ingrepen van toezichthouders bij banken, brokers, verzekeraar AIG en de hypotheek- reuzen Fanny Mae en Freddy Mac. Ongebreidelde kredietverlening, grote onevenwichtigheden in looptijd en liquiditeit tussen investeringen en financiering, en een exploderend schaduwbanksysteem waren enkele van de oorzaken van de crisis die ook het lot van Lehman beslechtte.

AM View is een publicatie van APG Asset Management over vier cruciale beleggingsrisico’s voor pensioenfondsen: groei, inflatie, rente en valuta. AM View wil bestuurders en adviseurs van pensioenfondsen ondersteunen in control te zijn. Daarbij geldt dat de wijze waarop deze visie uiteindelijk in het beleggingsbeleid wordt vertaald, mede zal afhangen van de inhoud van het geldende beleggingsmandaat.
Verslag Verantwoord Beleggen 2017
De beleggingen van APG die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn in 2017 toegenomen tot €55,3 miljard. Vandaag publiceren we als APG ons Verslag Verantwoord Beleggen 2017, waarin we voor het eerst weergeven hoeveel van onze beleggingen die we namens onze klanten doen, bijdragen aan zaken als armoedebestrijding, goed onderwijs en betaalbare en schone energie. Lees voor meer informatie hierover en over onze andere stappen op het gebied van verantwoord beleggen ons Verslag Verantwoord Beleggen 2017.

Meer artikelen lezen?

Bekijk hier alle artikelen