U kunt rekenen op goede begeleiding en uitvoering van uw vermogensbeheerproces: van beleidsontwikkeling tot strategisch advies en portefeuilleconstructie. Na een kennismaking met u presenteren we een plan van aanpak. Hierin treft u aan:

 • Advies over Asset Liability Management;
 • Een beleggingsstrategie, toegesneden op de verplichtingen en ambities van uw pensioenfonds;
 • Een voorstel voor een strategisch portfolio;
 • Een voorstel voor implementatie en transitie van uw pensioenvermogen.

Het beleggingsproces bestaat uit drie stappen

Asset Liability Management

Asset Liability Management (ALM) is een zeer waardevol hulpmiddel om de beste combinatie te zoeken van beleggingsbeleid, mate van indexatie en premiestelling van uw pensioenfonds. Het doorrekenen van uw vermogen en uw pensioenverplichtingen in verschillende scenario’s levert u zeer bruikbare inzichten op.

Bij Asset Liability Management kunt u uw pensioenvermogen (assets) en uw pensioenverplichtingen (liabilities) in verschillende scenario’s laten doorrekenen. Dit resulteert in een optimale combinatie van beleggingsbeleid, mate van indexatie en premiestelling voor uw pensioenfonds.

Een ALM-studie baseren we allereerst op uw voorkeuren ten aanzien van risico en rendement. Samen met de eisen van het Financieel Toetsingskader (FTK) en alle overige gegevens brengen we dit bijeen in één analyse. De rekenmodellen die we hierbij hanteren worden continu aangepast aan de dynamiek van de financiële markten.

Strategisch beleggingsadvies

Samen met u stippelen we een beleggingsstrategie uit op basis van een goede afweging tussen beleggingsprincipes en een visie op de wereldeconomie. Hierbij geven wij u advies om zo tot een optimale invulling te komen.

Nadat het beleggingsbeleid, de verplichtingen en de risicohouding van uw pensioenfonds zijn vastgesteld, bepalen we samen met u een beleggingsstrategie. Dit proces vergt een grondige kennis van uw situatie en een hoge mate van interactie. Een open relatie met u als klant is dus een eerste voorwaarde om tot de juiste aanpak te kunnen komen.

Hierbij voorzien wij u van advies aan de hand van vastgestelde beleggingsprincipes en een actuele visie op de wereldeconomie. Bijvoorbeeld door middel van analyses van diverse economische scenario's, ramingen van mogelijke rendementen en inschattingen van risico’s die aan de beleggingsportefeuille zijn verbonden. Dit resulteert in een optimale beleggingsstrategie die helemaal is toegesneden op uw pensioenfonds. Na ontwikkeling en vaststelling van uw strategie kunnen we de optimale verdeling van uw vermogen bepalen.

Portefeuilleconstructie, het samenstellen van een gebalanceerde beleggingsmix

Voor het bereiken van een optimale samenstelling van uw portefeuille bieden wij u een breed palet van 14 beleggingscategorieën aan.

 • Commodities
 • Developed Markets Equity Minimum Volatility
 • Developed Markets Equity
 • Emerging Markets Debt
 • Emerging Markets Equity
 • Euro Plus Treasuries
 • Fixed Income Credits
 • Hedge Funds
 • Index Linked Bonds
 • Infrastructure
 • Long Duration Treasuries
 • Private Equity
 • Strategic Real Estate
 • Tactical Real Estate

Afhankelijk van uw beleggingsbehoeften stellen we, samen met uw pensioenfonds, een mix van beleggingsfondsen samen. Door een uitgebalanceerde combinatie van verschillende actieve beleggingsstijlen ontstaat een goede overeenstemming met de verplichtingen van uw pensioenfonds.