ZZP Pensioen hanteert speciale lifecycle

Bekendmaking details van ZZP pensioenregeling voor zelfstandigen

04 dec 2014 -

Loyalis heeft voor het nieuwe ZZP Pensioen een speciale lifecyclebelegging ontwikkeld. Onderdelen kunnen ook gebruikt worden bij de topplusregeling van andere fondsen.

website zzp pensioen

 

 

 

 

 

Het gaat om een vrijwillige regeling voor in de derde pijler en het gespaarde geld telt niet mee bij de vermogenstoets voor de bijstand. Verder kan het geld onder bepaalde voorwaarden worden opgenomen in geval van arbeidsongeschiktheid. ‘Het is overigens geen pensioenfonds’, benadrukt Ted Bosman.

Speciaal lifecyclefonds

Voor ZZP Pensioen heeft APG een speciaal lifecyclefonds ontwikkeld. Het lifecyclefonds bestaat uit drie bouwblokken: een rentefonds, een spreadfonds en een zakelijk fonds. De bouwblok-fondsen beleggen weer in indexfondsen van grote externe vermogensbeheerders.

  • Het rentefonds belegt in twee staatsobligatiefondsen
  • het spreadfonds in twee bedrijfsobligatiefondsen
  • het zakelijk fonds in twee aandelenfondsen (het laatste verdeelt het vermogen bijvoorbeeld over een fonds voor opkomende markten en een voor ontwikkelde markten)

Hoe ouder de deelnemer wordt, hoe meer het percentage daalt dat is belegd in het zakelijke fonds en het percentage belegt in de twee andere fondsen stijgt. Als de looptijd tot de pensioendatum van de zelfstandige langer is dan twintig jaar, zit 80% van het kapitaal in zakelijke waarden. Dit belang wordt stapsgewijs afgebouwd naar 10% drie jaar voor pensionering. Op dat moment zit 10% in het spreadfonds en de rest in het rentefonds.Ted Bosman: "Het is geen rechte lijn, meer een parabool. We bouwen het aandelenbelang niet te snel af."

De opzet van dit lifecyclefonds kan ook gebruikt worden bij een oplossing voor nettopensioen

Meer lezen:

- Artikel Frank van Alphen in PensioenPro van 4 december 2014 over ZZP Pensioen

- Kosten van zzp pensioen

- Fiscale regels rondom zzp pensioen

- AFM over ZZP en benaming pensioenfondsen

- De ondertekening van zzp pensioen

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud