Wuijster: Politieke druk om 'thuis' te beleggen funest

Politieke druk op pensioenfondsen om meer te beleggen in Nederland, zoals bijvoorbeeld in hypotheken, zal het marktmechanisme verstoren. Dan gaat het pas echt mis met de fondsen.

Die waarschuwing gaf Ronald Wuijster, chief client officer bij APG AM, onderdeel van APG, donderdag tijdens het Beleggersberaad van IPNederland. 'Je moet de pensioenfondsen niet dwingen tot beleggingen die niet binnen hun benchmark passen', aldus Wuijster in zijn keynote speech. Wel ziet APG AM volgens Wuijster beleggingskansen in Nederlandse indexobligaties (ILB's) en in publiek-private samenwerking (PPS) op het gebied van inflatiegerelateerde financiering. Er zouden verder initiatieven moeten komen om de securisatie van hypotheken en MKB-leningen weer op gang te brengen. Die activiteiten zijn sinds het uitbreken van de crisis  vrijwel stil komen te liggen, maakte hij duidelijk.

Volgens hem wil het Agentschap van Financiën niet van ILB's weten, omdat die niet zouden passen binnen de benchmark van het agentschap. 'Maar er moet overeenstemming te bereiken zijn aan het eind van de lange curve,' stelde hij in een nadere toelichting.  In zijn speech brak Wuijster een lans voor alternatieve beleggingen. Volgens hem dragen innovatieve beleggingen, zoals infrastructuur, hedge funds en private equity, bij aan het rendement en de diversificatie bij pensioenfondsen. 'Bovendien zijn ze op redelijke termijn –mede afhankelijk van hun omvang– liquide te maken, en ook goed te waarderen. Kijk maar naar muziekrechten,' stelde hij.


Kritiek als zouden alternatieve beleggingen slecht te waarderen zijn, wees hij van de hand als onzin. En een marktprijs is per slot van rekening evenzeer 'een fictie', vanwege de veranderlijke marktpsyche en de verhandelbaarheid van de belegging, die mede afhangt van het volume, relativeerde Wuijster. Naar mening van de chief client officer bij APG AM leveren risicoafdekkingsstrategieën die worden ingegeven door het toezichtkader, waaronder de afdekking van rente-, valuta- en inflatierisico, veel grotere liquiditeitsrisico’s op.
Hij zei in dit verband te geloven in de waarde van illiquide beleggingen, zolang de allocatie niet meer berdaagt dan 30% van de totale beleggingsportefeuille. Wuijster onderstreepte overigens dat ook bij alternatieve beleggingen een goede rapportage cruciaal is. Innovatieve investeringen vergen geen grotere, maar wel een andere, deskundigheid dan traditionele beleggingscategorieën, stelde hij.
Gevraagd naar zijn toekomstvooruitzichten, gaf Wuijster aan niet somber te zijn. Hij voorziet voor de komende tien tot vijftien jaar geen hoge, maar evenmin slechte rendementen voor pensioenfondsen.

IPN

Pensioenfondsen doen het goed

Suggestie

Pensioenfondsen doen het goed

Mag het een beetje simpeler?

Suggestie

Mag het een beetje simpeler?