Wijziging samenstelling Raad van Bestuur APG

Per 1 november aanstaande zal een mutatie plaatsvinden in de samenstelling van de Raad van Bestuur van APG Groep NV.

De huidige Chief Finance and Risk Officer (CFRO) bij APG drs. Petri Hofsté RA, zal het bedrijf verlaten wegens verschil van inzicht over de reikwijdte en invulling van de functie van CFRO. Zij zal worden opgevolgd door Mr. Peter Kok, die de functie van CFRO op interim basis zal vervullen. Peter Kok, die wordt voorgedragen voor benoeming, heeft in deze rol in 2012 al eerder deel uitgemaakt van de Raad van Bestuur van APG.

APG benoemt Céline van Asselt tot CFRO Asset Management

Suggestie

APG benoemt Céline van Asselt tot CFRO Asset Management

ABP wint prijs voor Pensioen Pop-up store

Suggestie

ABP wint prijs voor Pensioen Pop-up store