Welk voordeel heeft u van onze bestuursadvisering?

Als pensioenfondsbestuurder wilt u in staat zijn om afgewogen besluiten te nemen. Een integrale bestuursadvisering is hierbij van belang.

Geïntegreerd bestuursadvisering

U overziet de consequenties van uw beleid graag in de volle breedte. Daarom werken we multidisciplinair. Bij elk advies houden we rekening met de consequenties voor zowel administratie, communicatie en financiën.

Vooroplopen bij nieuwe ontwikkelingen

U wilt zo goed als mogelijk op de toekomst voorbereid zijn. We bieden u een team specialisten dat ontwikkelingen in de pensioenmarkt, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving, op de voet volgt en analyseert. U ontvangt regelmatig een doorvertaling voor de specifieke situatie van uw fonds. 

Bestuurssensitief

Als bestuurder heeft u behoefte aan snel inzicht. Door jarenlange ervaring kunnen we proactief adviseren. Dat stelt u in staat om tijdig weloverwogen keuzes te maken. 

 

Objectief en toch persoonlijk

Om u goed overzicht te geven, bieden we u een aantal beleidsalternatieven en brengen we de consequenties van elk alternatief in kaart. Zo kunt u doelbewust keuzes maken. Als opdrachtgever heeft u een ‘eigen’ team van juristen en actuarissen ter beschikking. En een vast aanspreekpunt in de Raad van Bestuur van APG. 

Specialisten

U verwacht advies van een expert. Door onze omvang kunt u beschikken over specialisten op elk vakgebied. Zij zetten hun expertise in om u als opdrachtgever zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud