Verslag verantwoord beleggen 2013

Het Verslag Verantwoord Beleggen 2013 heeft ook dit jaar weer een interactieve landkaart. En geeft aan hoe APG zijn inzicht heeft vergroot in de prestaties van de beleggingen ten aanzien van duurzaamheid en goed bestuur. Tevens geeft het een overzicht van de belangrijkste dialogen (van de in totaal 230) die zijn gevoerd met bedrijven.

Kern verantwoord belegen

Verslag verantwoord beleggen 2013Bij beleggingsbelissingen niet alleen afgaan op financiële prestaties en bedrijfsprocessen, maar ook kijken naar omgang met het milieu, hun medewerkers en of goed bestuur van bedrijven. Dat is de kern van het verantwoord beleggen van APG voor zijn klanten. Deze zogenaamde ESG-factoren (environmental, social en governance) spelen een rol in alle beleggingscategorieën. Alles is terug te vinden in het interactieve Verslag Verantwoord Beleggen 2013: overzichtelijk op de landkaart of uitgebreid verder in het verslag (www.apg.nl/verantwoordbeleggen).

2013: nieuwe instrumenten en uitgebreid onderzoek

Om zo goed mogelijk zicht te hebben op zijn beleggingen, heeft APG in 2013 nieuwe instrumenten ontwikkeld en uitgebreid onderzoek gedaan. Zo is de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille in kaart gebracht en een grootschalig onderzoek (ruim 4.000 bedrijven) uitgevoerd naar de samenhangende kenmerken tussen ondernemingsbestuur en langetermijnrendement.

Dialogen: aantal gesprekken met bedrijven naar onderwerpAls APG zorgen heeft over hoe zijn portfoliobedrijven en fondsen presteren op ESG-terrein, probeert het bij te sturen. Dit gebeurt door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en met bedrijven in gesprek te gaan. In 2013 liet APG zijn stem horen op 4.500 aandeelhoudersvergaderingen en waren er 230 dialogen: 67 over milieu, 71 over sociaal beleid en 192 over goed bestuur.

TEPCO

APG wil niet dat zijn beleggingen handelen in strijd met de binnen VN-verband gemaakte afspraken over hoe ondernemingen moeten omgaan met mensenrechten (UN Global Compact). Wanneer een bedrijf dat wel doet, en het niet mogelijk blijkt om daarin verandering aan te brengen, kan APG dit bedrijf uitsluiten. In 2013 gebeurde slechts een keer. Het Japanse Tepco, eigenaar de van de kerncentrale in Fukushima, werd aan het eind van het jaar op de uitsluitingslijst gezet waar in totaal 15 bedrijven op staan.

Aansporen van anderen tot verantwoord beleggen

hoe bepaalt apg waar externe managers staan bij esg-integratieAls een belegger met een beheerd vermogen van 359 miljard euro (april 2014) miljard euro kan APG zijn omvang inzetten om andere vermogensbeheerders aan te sporen ook meer aandacht te geven aan duurzaamheid en goed bestuur. In 2013 heeft APG onderzocht hoe ver de ongeveer dertig externe vermogensbeheerders aan wie een deel van het aandelenbeheer is uitbesteed, zijn met hun ESG-beleid. Hierbij is ook gekeken op welke terreinen zij zich nog kunnen ontwikkelen. Ook in private equity spoort APG zijn externe managers aan tot verantwoord beleggen. Private equity-reus Carlyle stelde in 2013 op suggestie van APG een directeur duurzaamheid aan.

APG en Xander Group richten joint-venture op

Suggestie

APG en Xander Group richten joint-venture op

Verslag Verantwoord Beleggen APG Groep 2015

Suggestie

Verslag Verantwoord Beleggen APG Groep 2015