Vragen over klimaatbeleid op aandeelhoudersvergadering van Shell

Vandaag is in Den Haag de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell. APG zal hier, gezien de lage olieprijs, het schrappen van investeringen door Shell en de wens vanuit de internationale gemeenschap voor een klimaatakkoord aan het eind van het jaar, vragen stellen.

Aantal gesprekken met bedrijven over ESG- onderwerpen in 2013Zoals onder andere al jaren uit de verslagen verantwoord beleggen van APG blijkt, voert APG al langer een dialoog met Shell over transparantie van het klimaatbeleid. Er zijn deze keer voornamelijk vragen over de boringen in het Arctische gebied. Jags Walia, senior portfoliomanager developed market bij APG in NRCQ deze morgen: “Ze moeten voortaan duidelijk maken in hoeverre ze klimaatverandering zien als een bedrijfsrisico en hoe ze tot die conclusie komen. Wij kunnen niet beoordelen hoe groot het risico is dat er een keer iets misgaat. Maar we weten wel zeker dat áls het misgaat, de gevolgen zeer groot zullen zijn. Natuurlijk in de eerste plaats voor het milieu. Maar daarnaast ook voor onze investeringen, en daarmee voor veel Nederlandse gepensioneerden.”

“De markt zal Shell zo’n fout niet zo snel vergeven”, aldus Jags Walia. “De reputatieschade zal enorm zijn, al was het maar omdat iedereen Shell hiervoor heeft gewaarschuwd. Dat heeft grote financiële consequenties. Kijk maar naar BP. De waarde van hun aandelen halveerde ongeveer na de olieramp in de golf van Mexico in 2010.”

“Shell geeft jaarlijks zo’n 35 miljard dollar uit aan nieuwe investeringen. Wij pleiten ervoor dat geld te besteden aan BG. Zo kan Shell het model van BG overnemen voor de levering van LNG*, dat veel beter werkt. Dan zien we daarna wel of die Arctische boringen nog steeds aantrekkelijk zijn.”

Lees het gehele artikel in NRCQ van vandaag http://www.nrcq.nl/2015/05/19/shell-top-krijgt-vandaag-pittige-vragen-over-alaska

*LNG staat voor liquefied natural gas

Lees meer:

LifeSight mede door APG dochter Inadmin, nu ook voor kleinere werkgevers

Suggestie

LifeSight mede door APG dochter Inadmin, nu ook voor kleinere werkgevers

APG en Xander Group richten joint-venture op

Suggestie

APG en Xander Group richten joint-venture op