Voorzitter Henk Brouwer verlaat bestuur ABP

Henk Brouwer, for personal reasons, decided by June 1, 2014 to resign as chairman of the board of ABP.

Brouwer was vanaf 1 januari 2012 voorzitter van het pensioenfonds voor overheid en onderwijs. Het ABP-bestuur respecteert het besluit van Henk Brouwer en spreekt zijn waardering uit voor zijn inzet voor het fonds gedurende zijn voorzittersperiode. Vicevoorzitters Jose Meijer en Cees de Veer zullen Brouwer vervangen totdat ABP een nieuwe voorzitter heeft gevonden.

ABP wint prijs voor Pensioen Pop-up store

Suggestie

ABP wint prijs voor Pensioen Pop-up store

APG verzesvoudigt beleggingen in green bonds

Suggestie

APG verzesvoudigt beleggingen in green bonds