Verslag verantwoord beleggen APG 2014

APG heeft zijn beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde bijna verdubbeld. Begin 2014 was hier voor ongeveer 16 miljard in belegd, eind 2014 was dat zo’n 31 miljard. In totaal betrof het bijna acht procent van het belegde vermogen.

Verslag verantwoord beleggen APG 2014Beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde zijn beleggingen in bedrijven die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Daarbij gaat het om zaken als klimaatverandering, vervuiling, waterschaarste en wateroverlast en de gebrekkige mogelijkheden van mensen in ontwikkelingslanden om gebruik te kunnen maken van dure medicijnen. Ook gebouwen die zuinig omgaan met water en energie vallen er onder. Vooral in die laatste categorie was sprake van een flinke toename, mede als gevolg van het bewuste beleid dat APG al jaren voert om zijn vastgoed duurzamer te maken.

De uitbreiding van de beleggingen met hoge duurzaamheidswaarde zijn onderdeel van het verantwoord beleggen dat APG uitvoert voor zijn klanten. Daarbij wordt niet alleen gelet op rendementen en risico’s. Essentieel is ook dat bedrijven fatsoenlijk omgaan met het milieu en hun medewerkers. Goed bestuur is ook belangrijk.

APG’s specialisten op het terrein van duurzaamheid en goed bestuur spraken in 2014 met meer dan 200 verschillende bedrijven over thema’s die onder verantwoord beleggen vallen. Op de aandeelhoudersvergaderingen van de meer dan 4.700 bedrijven waarin APG het vermogen van zijn klanten heeft belegd, werd gestemd over in totaal zo’n 48.000 voorstellen. APG was daarbij vooral kritisch over de beloningsvoorstellen. Op meer dan de helft daarvan werd tegengestemd.

Veel aandacht in de gesprekken met bedrijven ging uit naar klimaatverandering. Fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, beloningsbeleid en het tegengaan van corruptie kwamen eveneens aan de orde.

Lees hier het Verslag verantwoord beleggen 2014

ABP wint prijs voor Pensioen Pop-up store

Suggestie

ABP wint prijs voor Pensioen Pop-up store

Dick van Well nieuw lid van de raad van commissarissen APG Groep

Suggestie

Dick van Well nieuw lid van de raad van commissarissen APG Groep