Vermogensbeheer is een prachtig vak

Partners at Work interviewde Angelien Kemna over haar manier van werken. Tevens spreekt ze over de risico’s van de nieuwe Europese wetgeving voor de financiële sector én belastingbetaler en belichtte onder andere haar diepste drijfveren als beheerder van 350 miljard euro pensioenvermogen.

angelien kemnaHaar carrièrepad liep langs verschillende interessante topfuncties. Op twee hoofdlijnen; die van de theorie en die van de praktijk. Kemna: “Ik heb natuurlijk veel in de universitaire wereld gedaan en als deeltijdhoogleraar Finance aan de universiteit van Maastricht en later aan die van Rotterdam gewerkt. Theoretische verdieping past bij mij en ik heb een grote honger naar kennis, maar ik vind wél dat die kennis tevens nut moet hebben. Ik zoek altijd de link naar praktische relevantie. Wat dat betreft kom ik bij APG voluit aan mijn trekken, want het beheren van het pensioenvermogen voor vierenhalf miljoen Nederlanders is natuurlijk een schitterende en zeer praktische uitdaging.”

Waarin schuilt voor jou de schoonheid van vermogensbeheer?

Dat het een heel inhoudelijk en complex vak is, wat past bij mijn nieuwsgierigheid. Terwijl het
tegelijkertijd inhoudt dat ik constant met collega’s samenwerk en hen aanstuur. En ook dát
past erg bij mij. Ik heb graag mensen om mij heen en voel mij als meewerkend voorvrouw zeer
in mijn element. Bij het klimmen naar hogere posities binnen organisaties heb ik ook steeds
meer invulling aan een coachende rol kunnen geven en ook dat bevalt uitstekend. Overigens
functioneer ik hier met zoveel plezier omdat APG een specialistische organisatie is. Mijn
passie ligt in het werken met specialisten. In een generalistische managementfunctie zou ik
me niet senang voelen.

Je hebt een tijd in de Verenigde Staten gewoond. Wat was de impact daarvan?

Dat mijn passie voor pensioenen er geboren werd. Want daar ontdekte ik hoe funest een slecht pensioen uitwerkt in de levens van individuen. Ik zag nóg meer wat een prachtig systeem we in Nederland hebben. Want het alternatief is zoveel beroerder in Amerika, waar mensen in één keer de helft van hun individuele pensioen kwijt raakten door de crisis in 2008 en sommigen in tentenkampen terechtkwamen. Voor mij was het een cadeautje dat ik dat verblijf in Amerika heb meegemaakt, omdat ik echt van binnenuit mijn motivatie vond om mij hard te maken voor de pensioenbelangen van individuen. Om die individuen draait het ook echt voor mij. Begrijp me goed, ik heb ook passie voor het complexe vak van vermogensbeheer, want je neemt soms verstrekkende beslissingen in heel grote onzekerheid en je moet rustig blijven wanneer die beslissingen zich tegen je keren. Er zit bovendien veel economie, psychologie en mijn specialisme, econometrie, in. Maar je moet absoluut je passie halen uit degenen voor wie je het doet en uiteindelijk zijn dat die miljoenen deelnemers.

Ja, ruim vierenhalf miljoen. Hoe tracht jij die zware verantwoordelijkheid zo goed mogelijk in te vullen?

Door zeer strak vast te houden aan mijn uitgangspunt dat ik mijn beslissingen aan iedere
deelnemer moet kunnen uitleggen. Ik moet met het beheerd vermogen werken alsof dat van
mijn schoonmoeder is. Dat is mijn primaire passie en verantwoordelijkheid. Voor mij is dat echt een ethisch abc’tje. En mijn additionele verantwoordelijkheid is om goed uit te leggen
wat een mooi pensioensysteem we hier hebben. Ik had het net over de tentenkampen in de
Verenigde Staten. Hier is de tent te klein als er een half procent gekort moet worden en is dat
aanleiding voor mensen om ons prachtige, risicodelende systeem op het spel te zetten. Misschien hebben we het wel te mooi voorgespiegeld, maar daardoor is de passie nóg groter om het beter uit te leggen en mensen te laten inzien hoe goed ons pensioenstelsel is.

Ben je tevreden over wat je tot nu toe bij APG bereikt hebt?

Ja, ik heb mogen bijdragen aan een belangrijke cultuurverandering. We zijn inmiddels een
‘client focussed, result driven’ organisatie. Enerzijds hebben we bij APG beleggingsprofessionals in dienst die wereldwijd om hun kunde worden erkend en die het geweldig vinden om met de grote bedragen te werken die ons zijn toevertrouwd. Anderzijds heeft iedereen binnen vermogensbeheer de deelnemer centraal op het netvlies. Mijn motto dat het niet gaat om die 350 miljard die we onder beheer hebben, maar om die gemiddeld 800 euro per maand per pensioengerechtigde, is ieders motto geworden. interview angelien kemna door Partners at Work

 Klik op het artikel om het gehele interview te lezen.

 Bron: People at Work, Mei 2014

 

Investeren in loopbanen

Suggestie

Investeren in loopbanen

Deelnemers betrokken bij ontwikkeling nieuwe fondswebsites

Suggestie

Deelnemers betrokken bij ontwikkeling nieuwe fondswebsites