Verantwoord beleggen in Azië

In een interview met Trouw geven YK Park, ESG specialist van APG in Hong Kong, en Jeroen Schreur, hoofd beleggingsbeleid bestuursbureau ABP, een toelichting hoe Aziatische bedrijven omgaan met verantwoord beleggen.

YK ParkReageren Aziatische werkgevers anders op opmerkingen over milieu of werknemersrechten?

Park: In Europa word je ontvangen en krijg je koffie. In Azië hoor je niets. Na een volgende mail, nog niets. Pas na lang aandringen en diverse telefoontjes krijg je te horen: wij betalen dividend, wat wil je als aandeelhouder nog meer? Dat is de standaardreactie die ik krijg. Toch merk ik dat bewustwording toeneemt. Dat ze beter begrijpen dat een pensioenfonds  als ABP verantwoording moet afleggen aan zijn deelnemers, zoals bedrijven dat moeten doen aan hun aandeelhouders.

Hoe krijgen jullie grote bedrijven ook echt duurzamer en socialer?

Park: Momenteel letten we op scheepswerven in China en Zuid-Korea. Op een van die werven waren binnen een jaar tien medewerkers gestorven door stomme ongelukken. Daar ga ik dan op af en praat met de managers. Maar in ons eentje kunnen we het bedrijf niet veranderen. Daarom benaderen we andere beleggers, maar ook leveranciers en de kopers van de schepen zodat we samen druk kunnen uitoefenen. Ook de OESO speelt hier een rol in.

Samsung Electronics is een ander voorbeeld. Werknemers aan een, inmiddels gesloten productielijn, bleken relatief vaak leukemie te krijgen. Wij hadden zorgen over de gebrekkige aandacht van Samsung voor deze personen en de nabestaanden van overleden werknemers. Toen ik voor het eerst contact zocht, was de respons niet positief. Dat was zes jaar geleden. Ook toen ging ik naar andere beleggers. Uiteindelijk klopten we met ongeveer tien grote aandeelhouders aan bij de baas van Samsung, die verbaasd opkeek. Daarnaast zochten we publiciteit in de media. Het duurde lang, zes jaar, maar het resultaat mag er zijn.

Wat doen jullie als er niet op verzoeken reageert?

Schreur: Als een bedrijf na herhaalde verzoeken echt niet beweegt, dan trekken we ons terug als aandeelhouder. Voorbeelden daarvan zijn Tepco en Walmart.

Walmart schendde de UN Global Compact, een initiatief van de Verenigde Naties met tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, bescherming van het milieu en tegengaan van corruptie. Walmart hield de vakbonden buiten de deur en was niet van plan te luisteren naar aandeelhouders als ABP. Datzelfde gold voor Tepco, het Japanse bedrijf dat in opspraak kwam door de ramp met de kerncentrale in Fukushima. Het bedrijf bracht geen verbeteringen aan om haar werknemers en omwonenden beter te beschermen en communiceerde nauwelijks met zijn aandeelhouders.

Schreur: Als aandeelhouder kunnen we normaal gesproken invloed uitoefenen. Maar als bedrijven ondanks herhaald aandringen en intensieve gesprekken niet voldoende meewerken of reageren, dan sluiten we zo’n bedrijf uit als belegging.  Maar dat doen we niet lichtzinnig en vaak pas na twee tot drie jaar van inspanningen. Want zonder aandeel kunnen we ook niet meer een gedragsverandering proberen af te dwingen.

Gaat duurzaamheid ten koste van rendementen?

Schreur: Nee. Beleggingen die voldoen aan de ESG-criteria, hebben hetzelfde rendement/risico-profiel als conventionele beleggingen. ESG staat voor Environment (natuur), social (sociale rechten) en Governance (goed bestuur). Beleggingen die voldoen aan deze criteria zijn niet hetzelfde als groene aandelen in bijvoorbeeld windenergie. Ook een olieconcern kan voldoen aan ESG-criteria, mits het zo duurzaam en sociaal mogelijk produceert.

lemontree hotelsSchreur: ABP heeft 330 miljard euro aan beleggingen. Onze deelnemers willen dat we daar iets goeds mee doen. Dat vragen ze ons ook tijdens ontmoetingen die we door het hele land houden. Natuurlijk kijken we ook naar het rendement en risico. We beleggen tenslotte voor een goed pensioen. Vandaar dat we zeggen: als we rendement op een duurzame en verantwoorde manier kunnen halen, doen we dat.

Waarom hebben jullie een eigen vestiging in Azië.

Schreur: Dat idee kwam tien jaar geleden op toen ik met mijn vrouw in Shanghai was en de enorme bedrijvigheid ter plekke ervoer. ABP had al beleggingen in Azië, en ineens besefte ik hoe gek het was om alles vanuit Europa te regelen. In Azië draait het om relaties en kennis van de lokale markt. Sinds we een kantoor hebben in Hongkong, hebben we allerlei beleggingskansen gevonden die we anders waren misgelopen. LemonTree bijvoorbeeld, een hotelketen in India dat met gehandicapten werkt. Voor ons is dat financieel erg aantrekkelijk. Ten eerste omdat er te weinig hotelbedden zijn in India, ten tweede omdat klanten het waarderen dat gehandicapten een kans krijgen om daar tewerken en ten derde omdat we het lot van de gehandicapte Indiërs verbeteren.”

Park: “In India gaan gehandicapten vroeg dood. Ze worden gemiddeld dertig jaar. Het hotel redt letterlijk hun levens. Daardoor zijn de hotelmedewerkers enorm toegewijd.”

Lees hier het volledige artikel op trouw.nl (account vereist)

Meerderheid deelnemers wil ‘lump sum’ van ruim 10% bij pensionering

Suggestie

Meerderheid deelnemers wil ‘lump sum’ van ruim 10% bij pensionering

Verslag Verantwoord Beleggen APG Groep 2015

Suggestie

Verslag Verantwoord Beleggen APG Groep 2015