Verantwoord beheer van uw pensioenvermogen

Een goed en betaalbaar pensioen voor huidige en komende generaties

Goede en betaalbare pensioenen voor de huidige en komende generaties, dat is waar wij ons op richten. Milieu- en sociale aspecten, evenals uitgangspunten voor goed ondernemingsbestuur, nemen we mee in alle investeringsbeslissingen.

Samen met u zetten we de grote lijnen uit voor beleid en strategie. Hieruit volgt een goed gebalanceerde en passende beleggingsportefeuille. We toetsen het beleid voortdurend op risico, dekkingsgraad, verplichtingen, rendementsontwikkeling en gemaakte afspraken. Elke drie jaar vindt een Asset Liability Management (ALM)-studie plaats. U kunt op ieder gewenst moment bijsturen.

Bij het beleggen van uw pensioenvermogen gaat het om meer dan financiële resultaten alleen. Daarom is verantwoord beleggen bij APG Asset Management stevig verankerd in het beleggingsproces. Bij alle investeringsbeslissingen beoordelen we milieu- en sociale aspecten, evenals de kwaliteit van het ondernemingsbestuur.

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud