Van asset allocatie naar risico allocatie

Na de val van Lehman in 2008 ontvouwde zich een scenario dat voor vele pensioenfondsen in de staartscenario’s zat of niet eens was meegenomen. Tijdens de crisis ondervonden pensioenfondsen diverse problemen tegelijkertijd, zoals het ontbreken van veronderstelde diversificatievoordelen en onverwacht grote risico’s.

Na de val van Lehman in 2008 ontvouwde zich een scenario dat voor vele pensioenfondsen in de staartscenario’s zat of niet eens was meegenomen. Tijdens de crisis ondervonden pensioenfondsen diverse problemen tegelijkertijd, zoals het ontbreken van veronderstelde diversificatievoordelen en onverwacht grote risico’s.

De pensioenfondsen hadden voorafgaand aan de asset allocatie al een heel proces doorlopen. Er werd gespreid belegd over veel verschillende assets, categorieën en producten. We hebben het hele proces van asset allocatie eens vanuit het gewenste eindresultaat bekeken. Dit eindresultaat geeft namelijk een blootstelling aan de gewenste risico’s in de gewenste omvang.

Vervolgens hebben we onszelf de volgende vragen gesteld:
1. Waarom bereiken we dat niet met de huidige werkwijze?
2. Wat zouden we anders moeten doen, toevoegen of veranderen, om dit wel te bereiken?
3. Wie moet dat doen en wie is er verantwoordelijk voor?

Om met vraag 3 te beginnen, het bestuur is eindverantwoordelijke en wordt door de stakeholders hierop afgerekend. Op de vraag wie moet dat doen, zijn gaandeweg de antwoorden gekomen. Bij de uitvoering zijn naast het bestuur vele partijen betrokken, hetgeen aandacht vraagt voor de governance. Wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor?

Lees het artikel uit Pensioen Bestuur en Management van maart 2012 

Pieter van Foreest (hoofd Client Risk Management APG), Loranne van Lieshout (senior consultant Pension Risk Management Ortec Finance) en Jose Menendez CFA (pensioenfondsbestuurder FNV Bondgenoten)

APG belegt 2 miljard in Eurofocusfonds

Suggestie

APG belegt 2 miljard in Eurofocusfonds

ESG als een van de uitgangspunten voor investeringen

Suggestie

ESG als een van de uitgangspunten voor investeringen