Verantwoording als aandeelhouder namens pensioenfondsen

APG Asset Management is een betrokken aandeelhouder die namens pensioenfondsen opereert. We communiceren transparant en leggen verantwoording af aan u hoe wij deze rol uitoefenen.

Namens u geeft APG Asset Management invulling aan de rol van aandeelhouder van de ondernemingen waar u in belegt. Als aandeelhouder van deze ondernemingen zijn we ons bewust van de rechten en verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt.

Daarom zijn wij onder andere actief op het gebied van corporate governance (goed ondernemingsbestuur). We zijn namelijk van mening dat er een relatie is tussen aandacht voor goed ondernemingsbestuur en het risico- en rendementsprofiel van de ondernemingen waarin wij voor u beleggen. We hebben dit ook opgenomen in onze beleggingsovertuigingen:

‘Wij behalen onze rendementen op een verantwoorde wijze met aandacht voor milieu, sociaal beleid en goed bestuur. Bovendien kan de verhouding tussen risico en rendement verbeteren door in het beleggingsproces rekening te houden met niet-financiële factoren.'

Transparantie & verantwoording

In ons Corporate Governance raamwerk vindt u onze opvattingen over verantwoord aandeelhouderschap en hoe wij dit vertalen naar beleid en uitvoering.
In het Verantwoord Beleggen Beleid staan de acht principes voor verantwoord beleggen die de kaders vormen voor ons denken en handelen ten aanzien van integraal verantwoord beleggen. In ons Verslag verantwoord beleggen en op de pagina stemgedrag publiceren we in detail hoe wij in de praktijk uitvoering geven aan het Verantwoord Beleggen Beleid.

Nederlandse Corporate Governance Code

Als institutionele belegger leven we de Nederlandse Corporate Governance Code na. Op één punt wijkt APG Asset Management af van deze code: best practice bepaling IV 4.4, waarin beperkingen worden voorgesteld bij de uitoefening van het agenderingsrecht. Van geval tot geval bekijken wij wat in uw belang is.

Eumedion Best practices voor betrokken aandeelhouderschap

Als deelnemer van het Nederlandse corporate governance platform Eumedion handelen wij in lijn met de Best practices voor betrokken aandeelhouderschap van het platform. Deze verschaffen een leidraad voor Eumedion-deelnemers voor de invulling van hun rol als aandeelhouders in Nederlandse ondernemingen.
Lees de APG Policy on Conflicts of Interest (in het Engels).

Uw pensioenartikelen

inhoud

Reader uitleg | Deel uw reader

U bevindt zich op uw eigen reader-pagina waar u de voor u interessante artikelen kunt verzamelen en bewaren. U kunt inloggen zodat u deze reader overal kunt lezen. U bent nog niet ingelogd en daarom worden deze artikelen alleen in deze sessie bewaard.

Login met uw Twitter of uw Facebook of uw LinkedIn account

Print de reader inhoud