Tjerk Kroes houdt kikkers in kruiwagen

Commissie onderzoekt of pensioenfondsen betrokken kunnen worden bij de financiering van hypotheken. Weliswaar zijn de partijen elkaar op hoofdlijnen dicht genaderd, de details moeten nog worden ingevuld. Lees meer over de rol van Tjerk Kroes.

Kees van Dijkhuizen kreeg de publiciteit en Tjerk Kroes bleef op de achtergrond. Als voorzitter van de commissie die onderzoekt of pensioenfondsen betrokken kunnen worden bij de financiering van hypotheken, had ook de laatste melding kunnen maken van de grote vorderingen die zijn gemaakt. Maar waar Van Dijkhuizen (cfo NIBC en toekomstig cfo van ABN Amro) begin deze week de interviews gaf, leek de rol van Kroes van ondergeschikt belang. 

Leek, want er is vooral sprake van een zorgvuldige rolverdeling. Van Dijkhuizen onderzocht als een 'oliemannetje' de bereidheid van het maatschappelijk middenveld en heeft meer bewegingsvrijheid dan Kroes. Die laatste moet voorzichtiger opereren als voorzitter van een commissie met vertegenwoordigers van vier marktpartijen, van twee ministeries en van de Nederlandsche Bank (DNB). Hij kan het zich niet permitteren dat door zijn uitspraken de kikkers voortijdig uit de kruiwagen springen.

'Juiste man op de juiste plaats'

Tjerk Kroes

Weliswaar zijn de partijen elkaar op hoofdlijnen dicht genaderd, de details moeten nog worden ingevuld. Cijfers, percentages en rentevoeten zijn nog niet genoemd en die zijn in een dergelijk dossier vaak doorslaggevend. Op een aantal deelterreinen zijn inmiddels werkgroepen ingesteld en Kroes wil voor de zomer met een eindrapport komen. Veel concreter kan hij in verband met de complexiteit van de problematiek niet worden.

'Hij is de juiste man op de juiste plaats', zegt Maarten Camps, die als directeur-generaal Werk op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) nog de baas was van Kroes. 'Bij SZW heeft hij financiële ervaring opgedaan, bij het ministerie van Economische Zaken had hij te maken met de woningmarkt en bij APG heeft hij de pensioensector leren kennen. Hij weet met zijn charmes partijen bij elkaar te brengen.'

Blond haar

Ook de commentaren van Kajsa Ollongren (secretaris-generaal Algemene Zaken) en Henk Kamp (minister Economische Zaken) zijn juichend. De eerste roemt zijn vermogen compromissen te sluiten en zijn gevoel voor humor. 'Hij wees vaak op zijn blonde haar om te suggereren dat hij iets niet begreep. Dat was uiteraard zelden het geval.' Kamp legt de nadruk op zijn creativiteit en zijn kennis van de ambtelijke en politieke processen. 'Daardoor is hij goed in staat een brugfunctie te vervullen.'

In het dagelijks leven is de 47-jarige Kroes sinds 2011 directeur strategie bij pensioenuitvoerder APG. In die functie is hij de opvolger van Menno Snel, die werd benoemd tot Nederlandse bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. 'Het was voor Kroes niet eenvoudig de schoenen van Snel te vullen', aldus een collega bij APG. 'Toch heeft hij een goede invulling aan deze rol gegeven.'

Een zo saai mogelijke naam

Kroes werd in oktober 2012 -nog door het oude kabinet- gevraagd voorzitter te worden van de commissie die officieel Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt heet. 'We hebben met opzet voor een zo saai mogelijke naam gekozen', lacht Kroes. In november van dat jaar bleek ook de nieuwe regering achter de gekozen aanpak te staan en in januari was de eerste bijeenkomst van de commissie.

Politiek Den Haag heeft voor Kroes weinig geheimen. Na zijn studie economie aan de Universiteit van Amsterdam werkte hij twee jaar bij de Nederlandsche Bank (DNB), keerde toen terug naar de universiteit waar hij lesgaf en promoveerde, en maakte in 1996 de overstap naar het ministerie van Financiën, eerst als beleidsmedewerker en na twee jaar als hoofd van de afdeling Bankwezen.

Herinneringen

'In die tijd werkte ik ook op het ministerie', zegt Erik Voorhoeve van de Blue Sky Group, het pensioenfonds van KLM. 'Ik heb niet veel herinneringen aan hem, maar wel weet ik nog dat hij betrokken was bij de hervorming van het versnipperde toezicht op de financiële markten. Hij was vriendelijk, open en ambitieus.'

In 2002 ging Kroes naar het ministerie van SZW. Daar is hij achtereenvolgens plaatsvervangend directeur Algemene Sociaal Economische Aangelegenheden, directeur Arbeidsmarkt en Sociaal Economische Aangelegenheden en plaatsvervangend directeur-generaal Werk. Hij wordt de secondant van de minister in het 'vierhoeksoverleg' tussen de ministeries van Algemene Zaken, Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bevordering

In 2011 heeft Kroes de top van het ambtelijk apparaat bijna bereikt en kan hij wachten op een bevordering of overstappen naar een andere organisatie. Het wordt het laatste en hij reageert positief wanneer hij gevraagd wordt door APG.

Bij APG werkt Kroes 4,5 dagen per week. De woensdagmiddag is gereserveerd voor zijn kinderen, die respectievelijk 10, 8 en 6 jaar oud zijn. In de ochtend wil hij nog wel telefoon en e-mails beantwoorden, maar ’s middags stopt de communicatie. Dan brengt hij zijn kroost naar de training van het voetbalteam, naar het hockeyveld of naar het zwembad.

Levensloop Tjerk Kroes

1988 Economie aan Universiteit van Amsterdam
1988 De Nederlandsche Bank
1996 Promotie Universiteit van Amsterdam
1996 Ministerie van Financiën
2002 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2011 APG

Bron: Het Financieele Dagblad, 15 maart 2013 
Auteursrecht op dit artikel is voorbehouden aan Het Financieele Dagblad

Eduard van Gelderen verlaat APG

Suggestie

Eduard van Gelderen verlaat APG

Pensioenstelsel 2025: klaar voor het vervolg in de 21ste eeuw?

Suggestie

Pensioenstelsel 2025: klaar voor het vervolg in de 21ste eeuw?